8 Azs 168/2005-33

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce J. X. G., zastoupeného Mgr. Lilianou Vochalovou, advokátkou v Praze 2, I. P. Pavlova 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2005, čj. OAM-420/VL-07-BE01-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2005, čj. 2 Az 7/2005-16, takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný rozhodl o zamítnutí žádosti žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 23. 6. 2005 zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu včasnou kasační stížností. Podáním, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 11. 2005, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. prosince 2005

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu