8 As 41/2008-79

OPRAVNÉ U SNE SENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2006, čj. 68750/2006/KUSK, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2008, čj. 2 Ca 11/2006-62,

takto:

V usnesení Nejvyššího správní soudu ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 41/2008-74 s e v prvém odstavci odůvodnění datum 12. 12. 2006 o p r a v u j e na 19. 12. 2006.

Odůvodnění:

Jak bylo zjištěno mimo jiné z podání žalobce ze dne 12. 11. 2008, doručeného Městskému soudu v Praze dne 13. 11. 2008, ve shora označeném usnesení zdejšího soudu v prvém odstavci odůvodnění (na čtvrtém řádku) bylo v důsledku písařské chyby uvedeno datum 12. 12. 2006, namísto správného 19. 12. 2006. Proto v souladu s § 54 odst. 4 bylo vydáno toto usnesení o opravě této zjevné nesprávnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. února 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu