8 Afs 60/2007-95

OPRAVNÉ U SNE SENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu v právní věci žalobce Lybar, a. s., se sídlem Velvěty 33, Rtyně nad Bílinou, zastoupený Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem se sídlem Na Příkopě 23, Praha, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 11. 2005, čj. 13897/05-1300, čj. 13914/05-1300, čj. 13915/05-1300, čj. 13917/05-1300, čj. 13918/05-1300, čj. 13919/05-1300, čj. 13920/05-1300, čj. 13922/05-1300, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2007, čj. 15 Ca 264/2005-52,

takto:

V odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2009, čj.-87 s e slova Finančního úřadu v Ústí nad Labem v prvém odstavci, druhém řádku o p r a v u j í na Finančního úřadu v Teplicích .

Odůvodnění:

V důsledku písařské chyby v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2009, čj.-87 došlo v odůvodnění ke shora uvedené zjevné nesprávnosti. Proto předseda senátu vydal toto opravné usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu