89 INS 6595/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v- I-vuvvv Ulva l

lv lvvvv Ivvvl lvl-vvvvl

89INS 6595/2016

-A-12 rozhodnutí VS, |h. 26/5, tisková skupina 14935-5/2016

3 VSPH 806 2016-záloha 2016/05/06 10:18:14

AdStream s.r.o., IČ: 28543084, právnická, ID: ADSTREAM 28543084 1 Typ DS: P0

AdStream s.r.o., Soběslavská 2054/28, 13000 Praha 3, CZ

ID DS: 77wjdkm

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 14:05:17 Bc. Martina Bártová 20.05.2016 14:05:17 30.05.2016 14:05:17

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

20.05.2016 14:05:17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 14:05:17 30.05.2016 14:05:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

03.06.2016 08:54 Kontrolu provedl: Kantová Kateřina

31.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

Spisová značka:89INS 6595/2016 Identifikace dotazuzl4935-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 11:49 Kontrolu provedl: Bc. Bártová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn.AdStream.s.r.o., IČ: 28543084, Týpľprávnická. ID:ADSTREAM 28543084 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:77wjdkm Stav DS Přístupná

Název DS firma: AdStream s.r.o. IČ: 28543084 Adresa: Soběslavská 28/2054, 13000 Praha 3, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R