89 INS 18863/2015
Eo'numii-

"Farm !Il-H IIIII *HI-Fv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvlv

'v' v... v l- v Il' u l I-vvlvvvvll u

89INS 18863/2015 B-12 Usn. o povolení výjimky HŠ, tisková skupina 90601-4/2016 LHŮTA PM Lhůta: 15.05.2016 souhlas s prodejem § 295 odst. 3 IZ Insolvency Project v.o.s, IČ: 28860993, ins. správce, ID: INSOLVE 6 Typ DS: P0

Insolvency Project v.o.s., Dukelská třída 15l16, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: f6iqbc3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.04.2016 13:25:41 27.04.2016 13:25:43

Hana Škopková 27.04.2016 13:30:31

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.04.2016 13:25:42 27.04.2016 13:25:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.04.2016 13:30:31 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 09:59 Kontrolu provedl: Čapková Lenka

28.04.2016 01 :53Spisová značkaz89INS 18863/2015 Identifikace dotazu:90601-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.04.2016 12:20 Kontrolu provedl: Škopková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů Adresátzľnsolvency Project v.o.s, IČ: Typľins. IDzľNSOLVE 6 28860993, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:f6iqbc3 Stav DS Přístupná Název DS firma: Insolvency Project V.o.s. IČ: 28860993 Adresa: Dukelská třída 16/15, 50002 Hradec Králové, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů Adresát:Karchňáková Anna, nar. ?31% fyzická ID:KARCHŇÁANNA141056 1 14.10.1956, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Karchňáková, Anna, 14.10.1956 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzKarchňák anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzkARCHŇÁLUDĚ260563 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Karchňák, Lu anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Suchy anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická ID:SUCHÝ DAVI 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Suchý, Da anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 Z 1

AAM112R