89 INS 1683/2014núuw .l !Ill-III .-*1 u mmmsmlu-Inumu ML

!SllT-S-ÉŮIů-É'

.' H 39 ms 1633ü014-P65-M rüzhüdnuti vs, a

11.11.: .Hmm-:sin ng. Ladislav Mráz nm: 1953 Jiráskova 2733125 431] üi Chumutüv nmumm .L . !HIDÍHÍHLHIIWŮ

:mmmm .. r 63 . I I i l J FN: ..r 'i u 'i a.. ' l(i. (gr/ý,

WW mm. .. ....... ..4,v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. ..uv

89INS 1683/2014 lvl.. vv v I II .vv I 'VU-vv vlvvvlv .lv-Ulle

-P65-14 rozhodnutí VS, |h.4l6, tisková skupina 33327-5/2016

4 VSPH 0864 2016 zrušení 2016/05/16 08:31 :39 VJV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: 24318400, ins. správce, ID: VJV INS 1

Typ DS: P0

VJV INSOLVENCE, v.o.s., Révová 3242/3, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: igfiinz

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.05.2016 11:38:45

26.05.2016 11:38:45

26.05.2016 14:36:44

03.06.2016 09:19 27.05.2016 01 :33

Bc. Martina Bártová 26.05.2016 14:36:44

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kantová Kateřinav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vav-vvl lvl II-lvvl v v-Ivvvlvvv Il'

89INS 1683/2014 -P65-14 rozhodnutí vs, |h.4l6, tisková skupina 33327-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.07.2016

4 VSPH 0864 2016 zrušení 2016/05/16 08:31:39 JOEL s.r.o., IČ: 25019171, právnická, ID: JOEL S.R.25019171 1 Typ DS: P0

JOEL s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha 10, CZ

ID DS: yudd8ra

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 11:38:48 Bc. Martina Bártová 26.05.2016 11:38:48 05.06.2016 11:38:48

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

26.05.2016 11:38:47 26.05.2016 11:38:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.06.2016 11:38:48 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

09.06.2016 14:45 Kontrolu provedl: Ziková Marie

06.06.2016 00:04KONEC VÝPISU

Spisová značka:89INS 1683/2014 Identifikace dotazuz33327-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 08:43 Kontrolu provedl: Bc. Bártová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát:VUV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: Typ=1ns. 1D:VJV iNs 1 24318400, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:igfiinz Stav DS Přístupná

Název DS firma: VJV INSOLVENCE, v.o.s. IČ: 24318400

Adresa: Révová 3/3242, 10000 Praha

Adresát:JOEL s.r.o., IČ: 25019171, Typľprávnická IDzJOEL S.R.25019171 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:yudd8ra Stav DS Přístupná

Název DS firma: JOEL s.r.o. IČ: 25019171

Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 9/2406, 13000 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzľng. Mráz Ladislav, nar. T31 fyzická IDz-MRÁZ L 1 19.08.1958, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Mráz, Ladislav, 19.08.1958

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R