88 INS 25930/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

88INS 25930/2015

vv lvvlv vllvv vvvlvllv llvllvvvvlvllv

-A-63 usnesení VS, tisková skupina 53111-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 01.06.2016

1 vsph 95 2016 kasace.doc 2016/05123 15:31:01 Mgr. Strnad Michal, obch.náz. advokát, advokát, ID: STRNAD MICH 3

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 1

Michal Strnad-Mgr. Michal Strnad, advokát, Jugoslávská 620/29, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: e8jgaz5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:41 :23 27.05.2016 11:41:23

27.05.2016 11:41:23

27.05.201612:39:14

30.05.2016 08:22 28.05.2016 01 :35

Hana Hašková 27.05.2016 12:39:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Hašková HanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

88INS 25930/2015

-I "nv-v vvvvl l-

. vlva .vv I-vlle-v

-A-63 usnesení VS, tisková skupina 53111-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 01.06.2016

1 vsph 95 2016 kasace.doc 2016/05123 15:31:01 Mgr. Jakubčáková Viera, advokát, ID: JAKUBČÁVIER 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Viera Jakubčáková-Mgr. VIERA JAKUBČÁKOVÁ, advokát, Malátova 633/12, 15000 Praha 5, cz

ID DS: vthvxu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11 :41 :17 27.05.2016 11 :41 :18

27.05.2016 11 :41 :17 27.05.2016 11 :41 :18

30.05.2016 09:48:53

31.05.2016 12:53 31.05.2016 00:35

Hana Hašková 30.05.2016 09:48:53

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Hašková HanaSpisová značkaz881NS 25930/2015

Identifikace dotazuz53111-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 09:33 Kontrolu proved JZHašková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupna DS:2 adresátů

AdresátzMgr. Strnad Michal, obch.náz. advokát,

Údaje o schránce: typzpFo ADVOK Název DS Michal Strnad,

IČ:

Adresa:

AdresátzMgr. Jakubčáková Viera, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Viera JAKUBČÁKOVÁ,

IČ:

Adresa:

Typľadvokát IDzSTRNAD MICH advokát 1D DSze8jgaz5 Strnad,

Stav DS Přístupná rodné příjmení: Michal Strnad 12313 firma: Mgr. advokát, eV. Č.

71471952

Klimentská 10/1207, 11000 Praha 1, CZ nar. 18.05.1981

Typľadvokát ID DSzvthvxu

IDzJAKUBČÁVIER Stav DS Přístupná V, I rodné příjmení: VIERA JAKUBCAKOVA, advokátka, eV.Č. 15842 03430049

Hromadová, firma: Mgr.

Malátova 12/633, 15000 Praha, CZ nar. 03.03.1985

I

nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s.

Strana 1 z 1

AAM112R

Kancelář: usnesení VS doruč: -PZ dlužnüça-DS

-PZ navrhovatelů a),b),c),d)-Mgr.Strnad-DS lh: doručenky

26.5.2016 JUDr. Jana Pečánková