88 INS 12944/2016
Kancelář:Usnesení:

-zveřejní V IR; -doruč soudnímu exekutorovi (J UDr. Hanák, PhD.) do DS/ není-li, tak poštou-obálka I;

Lhůta: doručenka + 20 3. 6. 2016

Mgr. M. Předotová asistentka soudceKaneeláři předáno dne: 3. 6. 2016Zveřejněno dne: 3.6.2016

Vypraveno dne: 3.6.2016

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Invvvlv -Ulvl lvl l vlvv- vvvvvvvv I l

88INS 12944/2016 -A-7 Usnesení, tisková skupina 6889-6/2016 LHŮTA PM Lhůta: 23.06.2016

88_lNS_12944_2016).doc 2016/06/03 08:02:20 JUDr. Hanák Ondřej anonymizovano , anonymizovano , IČ: 43914624, exekutor, ID: HANÁK ONDŘ080573 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Hanák Ondřej, JUDr.-soudní exekutor, Malátova 645/18, 15000 Praha 5, CZ ID DS: gqeswhz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 11:08:47

Hana Hanzlíčková 06.06.2016 06:00:05

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 11:08:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 11 :08:47 06.06.2016 06:00:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 13:08 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:31

Hašková HanaSpisová značka:881NS 12944/2016 Identifikace dotazu:6889-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 08:25 Kontrolu proved :ZHanzlíčková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát: JUDr. Hanák Ondřej anonymizovano , nar. Týpľexekutor~ ID:HANÁK ONDŘO805 anonymizovano , IČ: 43914624, exekutor Údaje o schránce: typ:0VM_EXEKUT ID DS:gquWhZ Stav DS Přístupná Název DS firma: Hanák Ondřej, JUDr.-soudní exekutor IČ: 43914624 Adresa: Malátova 18/645, 15000 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R