88 INS 10993/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v .

-vuvl vvlv lv-vl vv. Ivvlvvlv .vln-lv

88INS 10993/2016 -A-14 Usnesení, tisková skupina 3200-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 25.08.2016

88lNS_10993_2016.doc 2016/06/01 16:04:40 STAVBAU BOHEMIA a.s., IČ: 28105826, právnická, ID: STAVBAU B28105826 1 Typ DS: PO

STAVBAU BOHEMIA, a.s., Truhlářská 1108/3, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: pih4ag5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 17:35:03

Jaroslava Staviarská 01.06.201617:37:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.2016 17:35:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 17:37:14 EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 11:52 Kontrolu provedl:

02.06.2016 02:42

Hašková HanaSpisová značkaz881NS 10993/2016 Identifikace dotazuz3200-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 16:24 Kontrolu provedl; Staviarská Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:STAVBAU BOHEMIA a.s., IČ: TYPľprávnická ID:STAVBAU B28105826 l 28105826, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:pih4ag5 Stav DS Přístupná

Název DS firma: STAVBAU BOHEMIA , a . S . IČ: 28105826 Adresa: Truhlářská 3/1108, llOOO Praha l, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R