881 NS 32379/2015


1' Wäał

'u l!Zl mnnsmła-mumu

mi. WWHMum u'ł i::-l!!!!!|!lm l!lllllllll . g ....... .. .-, . f a? PH ss [NS 32379n015-A-13 Usnesení k :k 'É r- hmmm ru m ' 1:: anonymizovano Hašek r drum . . Nm . HET. 1955 Mnmämh Alena Hašküvá Dar.. uúlľlďłbhbrli .. Vyšší III'IFIHI E ,1. ť 140 ÚŮ tha4 '-'Ir' 'FT'-' :HI-Hmmm ł.. ÉÚEŘEHJ WMWMIM . T * A 4 mamma. Ů 1 na u*-*' **42 xaů' E f; hmmm Mt, l ..H'nf-'Tr . I:

Č. j.: MSPH 881NS 32379/2015-A-13

Kancelář: Usnesení -zveřejní V IR; -doruč dlužnüçům-společně-do DS / není-li, tak poštou-obálka I;

Lhůta: po vypravení spis opět předlož

7.6.2016 Vyřizuje: M. Stančíková, VSÚ

Spisová značka:881NS 32379/2015 Identifikace dotazu:15251-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 15:11 Kontrolu proved :ZHanzlíčková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzHašek anonymizovano , anonymizovano , ?31% fyzická IDzHAŠEK JAN 261155 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Hašek, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R