85 INS 27103/2014


mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvllv III lvvl lvvvv v-vvv I vuvvvl

85INS 27103/2014 -P34-8usn. VS+P34-11přípis JZ, tisková skupina 112692-4/2016 SOUDCE Lhůta:

2VSPH 401-2015 změna-2016/04/28 15:13:13,pokyn k rozeslání usnesen 2016/05/06 07:56:53 Mgr. Zapletal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01918893, ins. správce, ID: ZAPLETAPETR850327 1 Typ DS: PFO_|NSSPR

anonymizovano Zapletal-Mgr. anonymizovano Zapletal, Argentinská 286/38, 17000 Praha 7, CZ ID DS: mpxwuy8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 12:47:09 25.05.201612:47:10

Jana Zimová 25.05.2016 13:13:32

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 12:47:09 25.05.201612:47:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 13:13:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 15:32 Kontrolu provedl: Horňáková Markéta

26.05.2016 01 :47

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

85INS 27103/2014 v "vv vlnvllvvl ..v

-P34-8usn. VS JZ, tisková skupina 112692-4/2016

SOUDCE

Lhůta:

2VSPH 401-2015 změna-2016/04/28 15:13:13 O.P.Steel s.r.o., IČ: 24798878, právnická, ID: O.P.STEEL24798878 1

Typ DS: P0

O.P.Steel s.r.o., kpt. Jaroše 593, 43201 Kadaň, CZ

ID DS: ghxxmnj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 12:47:04

25.05.2016 12:47:04

25.05.2016 14:24:11

26.05.2016 15:32 26.05.2016 01:47

Jana Zimová 25.05.2016 14:24:11

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Horňáková Markéta