7 Tdo 949/2005
Datum rozhodnutí: 26.07.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 949/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 7. 2005 o dovolání obviněného V. H., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 55 To 132/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 4 T 27/98 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného V. H. odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný V. H. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 55 To 132/2005, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 4 T 27/98.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Usnesením Okresního soudu v Liberci bylo podle § 64 odst. 1 tr. zák., § 350 odst. 2 tr. ř., § 332 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto o nařízení výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Toto rozhodnutí není podřaditelné pod žádný z typů rozhodnutí, proti nimž zákon v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. připouští dovolání. V důsledku toho není ani usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodnutím, proti kterému by dovolání bylo přípustné podle § 265a odst. 1 tr. ř. a s ohledem na § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec