7 Tdo 90/2006
Datum rozhodnutí: 25.01.2006
Dotčené předpisy:
7 Tdo 90/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 1. 2006 o dovolání obviněného K. N. T., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2005, sp. zn. 11 To 81/2005, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 34 T 10/2004 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného K. N. T. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I.

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 4. 2005, sp. zn. 34 T 10/2004, byl obviněný K. N. T. uznán vinným pokračujícím trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. (bod II. 1 - 5, IV. 1 - 2, V. 1 - 2 rozsudku).

Podle skutkových zjištění krajského soudu se jej obviněný K. N. T. dopustil tím, že

I. obviněný K. N. T. sám (bod II. rozsudku)

1) v blíže nezjištěný den v listopadu 2003 po předchozí telefonické dohodě o množství, místu a termínu schůzky poté, co si bez povolení a tedy neoprávněně opatřil metamfetamin, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, ve vědomé a chtěné spolupráci prodal v herně nacházející se v nemovitosti na adrese F. L., A. ul., nejméně 25 gramů této psychotropní látky německému státnímu příslušníku H. S., jenž společně se svým společníkem P. H. metamfetamin po jeho převzetí vyvezli do SRN, kde zajistili jeho distribuci,

2) v blíže nezjištěný den na přelomu listopadu a prosince 2003 po předchozí telefonické dohodě o množství, místu a termínu schůzky poté, co si bez povolení a tedy neoprávněně opatřil metamfetamin, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, ve vědomé a chtěné spolupráci prodal v herně nacházející se v nemovitosti na adrese F. L., A. ul., nejméně 35 gramů této psychotropní látky německému státnímu příslušníku H. S., jenž společně se svým společníkem P. H. metamfetamin po jeho převzetí vyvezli do SRN, kde zajistili jeho distribuci,

3) v blíže již nezjištěný den koncem prosince 2003 po předchozí telefonické dohodě o množství, místu a termínu schůzky poté, co si bez povolení a tedy neoprávněně opatřil metamfetamin, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, ve vědomé a chtěné spolupráci prodal v bytových prostorách nacházejících se v přízemí vpravo na adrese F. L., A. ul., nejméně 50 gramů této psychotropní látky německému státnímu příslušníku H. S., jenž společně se svým společníkem P. H. metamfetamin po jeho převzetí vyvezli do SRN, kde zajistili jeho distribuci,

4) v blíže již nezjištěný den koncem ledna 2004 po předchozí telefonické dohodě o množství, místu a termínu schůzky poté, co si bez povolení a tedy neoprávněně opatřil metamfetamin, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, ve vědomé a chtěné spolupráci prodal v herně nacházející se v nemovitosti na adrese F. L., A. ul., nejméně 50 gramů této psychotropní látky německému státnímu příslušníku H. S., jenž společně se svým společníkem P. H. metamfetamin po jeho převzetí vyvezli do SRN, kde zajistili jeho distribuci,

II. obviněný K. N. T. a obviněný V. N. (bod IV. rozsudku)

1) obžalovaný V. N. v době od 21. 2. 2004 dojednal s německým státním příslušníkem J. N. S. dodání metamfetaminu, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, a po převzetí objednávky se s požadavkem na obstarání metamfetaminu obrátil na obviněného K. N. T., obviněný K. N. T. v době po 21. 2. 2004 podle požadavku obžalovaného V. N. bez povolení a tedy neoprávněně od nezjištěného zdroje opatřil nejméně 97,21 gramů metamfetaminu a dne 25. 2. 2004 jej předal obviněnému V. N. s tím, aby zajistil jeho předání německému odběrateli, dne 25. února 2004 obžalovaný V. N. sledovaný obviněným K. N. T. prodal nejméně 97,21 gramů metamfetaminu v A. německému státnímu příslušníku J. N. S., který za účelem převzetí této psychotropní látky přicestoval společně s I. G. W. ze SRN do ČR a po převzetí metamfetaminu jej přes hraniční přechod A. S. vyváželi do SRN, přičemž byli celními orgány SRN zadrženi a neoprávněně vyvážený metamfetamin byl zajištěn, po jeho znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že obsah vztažený na metamfetaminovou bázi činil 61 %, což představuje 59,30 gramů čisté metamfetaminové báze,

2) obviněný V. N. v době od 24. 2. 2004 do 5. 3. 2004 dojednal s německým státním příslušníkem Y. T. dodání metamfetaminu, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, a po převzetí objednávky se s požadavkem na obstarání metamfetaminu obrátil na obviněného K. N. T., ten v době po 24. 2. 2004 podle požadavku obviněného V. N. bez povolení a tedy neoprávněně od nezjištěného zdroje opatřil nejméně 198,42 gramů metamfetaminu a dne 5. 3. 2004 jej předal obžalovanému V. N. s tím, aby zajistil jeho předání německému odběrateli, dne 5. 3. 2004 obviněný V. N. sledovaný obviněným K. N. T. prodal v A. v domě ve S. ulici, nejméně 198,42 gramů metamfetaminu německému státnímu příslušníku Y. T., který za účelem převzetí této psychotropní látky přicestoval ze SRN do ČR a po převzetí metamfetaminu jej přes hraniční přechod P. S. vyvážel do SRN, přičemž byl celními orgány SRN zadržen a neoprávněně vyvážený metamfetmain byl zajištěn, po jeho znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že minimální obsah metamfetaminu celkem činil 94,45 gramů metamfetaminové báze,

III. obviněný K. N. T. a obviněný A. G. (bod V. rozsudku)

1) obviněný A. G. poté, co dne 11. 3. 2004 v odpoledních hodinách přijal od německých státních příslušníků C. E. a N. S. objednávku na dodání metamfetaminu, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, se s požadavkem na obstarání metamfetaminu nejprve v množství 60 gramů, které pak zvýšil na 80 gramů, obrátil na obviněného K. N. T., který podle požadavku obviněného A. G. bez povolení a tedy neoprávněně od nezjištěného zdroje metamfetamin opatřil a předal jej ve F. L. obžalovanému A. G., jenž pak v době kolem dvacáté hodiny v M. L. předal německým odběratelům nejméně 60 gramů metamfetaminu, ti jej vyvezli do SRN, kde se postarali o jeho distribuci,

2) obviněný A. G. ve dnech 15. a 16. 3. 2004 dojednal s německým státním příslušníkem C. E. dodání metamfetaminu, jenž je zařazen do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách přílohy č. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů jako psychotropní látka, po převzetí objednávky se s požadavkem na obstarání metamfetaminu obrátil na obviněného K. N. T., ten v době po 15. 3. 2004 podle požadavku obžalovaného A. G. bez povolení a tedy neoprávněně od nezjištěného zdroje opatřil 180 gramů metamfetaminu a dne 16. března 2004 jej předal obviněnému A. G. s tím, aby zajistil jeho předání německému odběrateli, dne 16. 3. 2004 obviněný A. G. prodal v A. 180 gramů metamfetaminu německému státnímu příslušníkovu C. E., který za účelem převzetí této psychotropní látky přicestoval společně s N. S. ze SRN do ČR a po převzetí metamfetaminu jej přes hraniční přechod A. S. vyváželi do SRN, přičemž byli celními orgány SRN zadrženi a neoprávněně vyvážený metamfetamin byl zajištěn.

Obviněnému K. N. T. byl tímto rozsudkem uložen trest odnětí svobody v trvání jedenácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále byl obviněnému uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Odvolání obviněného Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 5. 9. 2005, sp. zn. 11 To 81/2005, zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

II.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V odůvodnění dovolání obviněný namítl, že svědek H. S. dne 30. 9. 2004 při provedené fotorekognici neurčil jednoznačně a přesvědčivě jeho osobu jako pachatele trestného činu. Domnívá se, že vzhledem k těmto pochybnostem měl krajský soud postupovat podle zásady ústnosti a bezprostřednosti hlavního líčení a učinit alespoň pokus o výslech jmenovaného svědka. V další části dovolání obviněný brojil proti tomu, jak bylo jeho jednání soudy kvalifikováno. Je přesvědčen, že žádným z provedených důkazů nebylo prokázáno, že měl spáchat předmětnou trestnou činnost ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. V této souvislosti namítl, že nebyl seznámen s trestným jednáním státních občanů SRN zmíněných v rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně. Má za to, že nebylo prokázáno, že by věděl o tom, že tyto osoby jsou ve spojení se spoluobviněnými A. G. a V. N. Při hodnocení jeho podílu na stíhaném skutku považuje za nutné zkoumat, zda bylo jeho úmyslem faktické zapojení do organizované skupiny působící ve více státech, popřípadě zda si vůbec mohl uvědomit a poznat, že jedná ve spojení s takovou skupinou. Připomněl, že musí být prokázána nejen vědomost o existenci organizované skupiny, ale musí být rovněž spolehlivě prokázáno, že mezi jednotlivými účastníky takové skupiny existuje určitý stupeň vzájemné součinnosti a provázanosti v takové míře, aby mohl být zamyšlený cíl fakticky realizován. Má za to, že z provedených důkazů u něj nelze takovou vědomost dovozovat.

V petitu dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně se k podanému dovolání podle § 265h odst. 2 tr. ř. písemně vyjádřila.

Ve vyjádření uvedla, že kromě námitek skutkové povahy, pohybujících se mimo rámec řízení o dovolání, namítl obviněný kvalifikovaně, že v jeho případě není naplněn zákonný znak ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech ve smyslu § 187 odst. 1, 4 písm. c) tr. zák. Podle nejvyšší státní zástupkyně však argumentaci dovolatele v tomto směru nelze přisvědčit. Podle jejího názoru ze skutkových zjištění vyplynulo, že dovolatel v rámci svého jednání od neztotožněného zdroje celkem v devíti případech opatřil téměř tři čtvrtě kilogramu metamfetaminu a vždy tak jednal na základě buď přímých či ze strany spoluobviněných V. N. a A. G. zprostředkovaných požadavků německých státních příslušníků, kteří takto v příhraniční oblasti ČR převzatou psychotropní látku v množství vylučující jejich individuální potřebu vyvezli do SRN za účelem její další distribuce. Upozornila, že dovolatel se velmi významným způsobem začlenil do uskupení minimálně tří osob, které pro úspěšnou realizaci přisouzené trestné činnosti nezbytně vykazovalo jak potřebnou míru její plánovitosti, tak i rozdělení a koordinaci dílčích rolí jejích jednotlivých realizátorů. Je přesvědčena, že v posuzovaném případě byla naplněna subjektivní stránka činu, neboť o svoji dílčí úloze na cestě drogy od jejího výrobce až ke konečnému spotřebiteli, jakož i o její návaznosti na aktivity dalších osob jak na území ČR, tak i po jejich návratu do SRN, obviněný alespoň v podstatných rysech věděl. Podle nejvyšší státní zástupkyně není pochyb o tom, že si za daného stavu věci musel být vědom, do jaké trestné součinnosti se od jejího počátku v listopadu 2003 a v celém průběhu jejího pokračování až do března 2004 fakticky zapojoval.

Závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného K. N. T. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejdříve ověřil, že dovolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou, v zákonné lhůtě a na předepsaném místě.

Poté se zaměřil na to, zda dovolatelem uplatněné námitky lze skutečně považovat za některý z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř., neboť uplatnění námitek, které obsahově naplňují dovolací důvod, je nezbytnou podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Na tomto místě Nejvyšší soud připomíná, že v případě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze v jeho rámci namítat, že zjištěný skutek byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, přestože znaky tohoto trestného činu, resp. znaky žádného trestného činu neměl. Myslí se tím, přitom skutek, tak jak byl soudem zjištěn. Tento dovolací důvod neumožňuje namítat nesprávnost skutkových zjištění ani neúplnost provedeného dokazování (k tomu viz rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, II. ÚS 651/02, IV. ÚS 673/03, resp. č. 36/2004, str. 299, Sb. rozh. trest.).

Uvedené podmínky nesplňovala ta část námitek dovolatele, kterými napadal údajná pochybení procesního rázu, tj. námitky směřující proti údajným nesrovnalostem při provedené fotorekognici. Obdobně tomu bylo s námitkami proti skutkovým zjištěním soudů o tom, jaké informace měl obviněný o součinnosti s dalšími osobami podílejícími se na distribuci drog. Námitkami tohoto druhu dovolatel vybočoval z rámce deklarovaného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., takže Nejvyšší soud k nim při svém rozhodování nepřihlížel.

Naproti tomu jako relevantní z pohledu uplatněného dovolacího důvodu shledal Nejvyšší soud námitku dovolatele, že zjištěným skutkem nemohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů, konkrétně námitku obviněného, že nespáchal předmětnou trestnou činnost ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech ve smyslu § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák.

Nejvyšší soud však konstatoval, že zmíněnou otázkou se krajský i vrchní soud podrobně zabývaly a dospěly při jejím řešení k závěru, který Nejvyšší soud shledává přesvědčivým a v souladu se zákonem.

Znaky pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. naplnil obviněný podle závěrů krajského soudu tím, že neoprávněně jinému opatřil a prodal psychotropní látku, čin spáchal ve větším rozsahu a spáchal takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

K pojmu organizovaná skupina je nutné poznamenat, že není v textu trestního zákona explicitně definován, nicméně jeho výklad vyplývá z ustálené soudní praxe a všeobecně respektované judikatury (viz např. rozhodnutí č. 45/1986, č. 53/1976 II Sb. rozh. trest.). Organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří osob, v němž je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivými členy sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestné činu, a tím i jeho nebezpečnost pro společnost. Organizovaná skupina nemusí mít trvalejší charakter a také se nevyžaduje výslovné přijetí za člena takové skupiny. Postačí, že se pachatel do skupiny fakticky včlenil a aktivně se na její činnosti podílel.

V ustanovení § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. se pojem organizovaná skupina vyskytuje jako zákonný znak kvalifikované skutkové podstaty. Podle tohoto ustanovení odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech . Pro povahu organizované skupiny platí shora uvedené definiční znaky. Nadto ustanovení § 187 odst. 4 písm c) tr. zák. předpokládá, že pachatel se dopustí zmíněného trestného činu ve spojení s organizovanou skupinou. Pro naplnění znaku ve spojení přitom postačí i volnější forma spolupráce s organizovanou skupinou, než je členství v takové skupině. Znak ve více státech" uvedený v § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. je naplněn, pokud organizovaná skupina působí alespoň ve dvou státech, přičemž jedním z nich může být i ČR (viz rozhodnutí č. 34/2005 Sb. rozh. trest.).Je zřejmé, že spáchání trestného činu podle § 187 tr. zák, ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech lze považovat za okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby. Podle § 6 písm. b) tr. zák. se k takové okolnosti přihlédne i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy tento zákon vyžaduje, aby pachatel o ní věděl. Z dikce § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. a povahy zmíněného pojmu však podle názoru Nejvyššího soudu lze dovodit, že pachatel musí vědět, že se dopouští trestné činnosti ve spojení s organizovanou skupinou a zároveň, že tato organizovaná skupina působí nejméně ve dvou státech. Skutečnosti umožňující v případě obviněného K. N. T. takový závěr byly v posuzovaném případě podle zjištění soudů prokázány.

Ze skutkových zjištění nalézacího soudu vyplynulo, že od listopadu 2003 do konce března 2004 obviněný K. N. T. sám (bod II. rozsudku) nebo za účasti spoluobviněných (bod IV. a V. rozsudku) za úplatu obstarával metamfetamin státním občanům SRN. Je přitom nutno zdůraznit, že podle zjištění soudů šlo o systematickou činnost v podobě opakujících se dodávek, které započaly na množství 25 gramů metamfetaminu a postupně stoupaly až na množství 97 či dokonce 198 gramů v jedné dodávce. Šlo přitom o dodávky v krátkých časových intervalech nepřekračujících jeden měsíc, někdy i v intervalu dnů. Z těchto údajů lze spolehlivě dovozovat vědomost obviněného K. N. T., že jde o dodávky sloužící k další hromadné distribuci metamfetaminu na drogovém trhu ve SRN.

Obdobně učinily soudy důvodný závěr, že obviněný K. N. T. si musel být vědom atributů jeho spolupráce s dalšími osobami podílejícími se na distribuci metamfetaminu, které dovolují posoudit jeho jednání jako spáchané ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech . Obviněný se do činnosti těchto osob fakticky začlenil, přičemž byl si vědom, že jde o součinnost osob (osoby), od nichž metamfertamin získával, osob, které zprostředkovávaly kontakt s německými odběrateli a sjednávaly bližší podmínky transakce (obvinění N. a G.) a samotných odběratelů (občané SRN H. S., P. H., J. N. S., I. G. W., C. E., N. S.).

Obviněnému byly zjevně i známy okolnosti, za nichž byla distribuce organizována, tj. její koordinovanost, opakované dodržování osvědčených konspiračních postupů při kontaktování zájemců, dohadování podmínek obchodu, získávání metamfetaminu, setkávání se s odběrateli, předávání zboží na sjednaném místě, i při ilegálním vývozu drog do SRN.

Ve světle těchto argumentů, které jsou rozvedeny především na str. 58 - 59 rozsudku krajského soudu, shledává Nejvyšší soud právní posouzení zjištěného jednání obviněného K. N. T. jako trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. v souladu se zákonem.

IV.

Dovolání obviněného proto Nejvyšší soud posoudil jako zjevně neopodstatněné a jako takové je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. ledna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Robert Fremr