7 Tdo 625/2013
Datum rozhodnutí: 14.08.2013
Dotčené předpisy: § 138 tr. ř., § 131 tr. ř.7 Tdo 625/2013-I.-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. srpna 2013 ve věci dovolání nejvyššího státního zástupce, které podal v neprospěch obviněného V. S. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 61 To 18/2013, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 46 T 87/2012, t a k t o :

Podle § 138 tr. ř. a § 131 tr. ř. se ve vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2013, č. j. 7 Tdo 625/2013-18, opravuje písařská chyba v záhlaví usnesení, v němž bylo nesprávně uvedeno, že Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 2. července 2013 v Brně dovolání obviněného V. S. na toto správné znění:

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 2. července 2013 v Brně dovolání nejvyššího státního zástupce, které podal v neprospěch obviněného V. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 61 To 18/2013, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 46 T 87/2012, a rozhodl t a k t o :

O d ů v o d n ě n í :

Ve vyhotovení usnesení ze dne 2. 7. 2013, č. j. 7 Tdo 625/2013-18, došlo k písařské chybě, když Nejvyšší soud nesprávně uvedl, že projednal a rozhodl o dovolání obviněného V. S., ačkoliv dovolání podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněného V. S.

Předseda senátu tuto písařskou chybu opravil tak, aby vyhotovení usnesení ze dne 2. 7. 2013, č. j. 7 Tdo 625/2013-18, bylo v naprosté shodě s obsahem usnesení, jak bylo vyhlášeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 14. srpna 2013

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek