7 Tdo 559/2013
Datum rozhodnutí: 12.06.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 559/2013 II-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. 6. 2013, konaném o dovolání obviněného T. K., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 3 To 425/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 1 T 260/2011, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný T. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný T. K. vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Vyškově ze dne 1. 10. 2012, sp. zn. 1 T 260/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 3 To 425/2012. Tato rozhodnutí byla z podnětu dovolání obviněného zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 7 Tdo 559/2013-I, s tím, že Okresnímu soudu ve Vyškově bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tím odpadl podklad pro další výkon uloženého trestu odnětí svobody a podle § 265l odst. 4 tr. ř. bylo nutno rozhodnout o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. června 2013

Předseda senátu :
JUDr. Petr Hrachovec