7 Tdo 545/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 545/2011-II-156

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 5. 2011, konaném o dovolání obviněného J. S. a o dovoláních dalších obviněných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2010, sp. zn. 4 To 18/2010, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 2/2009, t a k t o :

Podle § 2651 odst. 4 tr. ř. se obviněný J. S. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. S. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl ve věci Krajského soudu v Brně sp. zn. 46 T 2/2009 uložen rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2010, sp. zn. 4 To 18/2010.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 7 Tdo 545/2011-I, byl citovaný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci zrušen ve výroku o trestu uloženém obviněnému J. S. s tím, že Krajskému soudu v Brně bylo přikázáno, aby věc obviněného J. S. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. U obviněného J. S. tudíž odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody, který mu byl uložen ve věci Krajského soudu v Brně sp. zn. 46 T 2/2009.

Za tohoto stavu bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 2651 odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě obviněného J. S.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného J. S. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Nejvyšší soud vzal v úvahu, že u obviněného J. S. byl nařízen výkon zbytku trestu odnětí svobody, který mu byl uložen ve věci Krajského soudu v Brně sp. zn. 11 T 18/2000.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. května 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec