7 Tdo 541/2005
Datum rozhodnutí: 27.04.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 541/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 27. dubna 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného J. P., které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 6 To 729/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 4 T 47/2002, byl podle § 60 odst. 1 tr. zák. nařízen výkon trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců, uloženého obviněnému rozsudkem téhož soudu ze dne 12. 4. 2002, sp. zn. 4 T 47/2002, původně jako trest podmíněný. Podle § 60 odst. 4 a § 39a odst. 2 písm. a) tr. zák. bylo rozhodnuto, že se trest vykoná ve věznici s dohledem.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 6 To 729/2004, byla stížnost obviněného proti uvedenému usnesení soudu I. stupně zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako podána opožděně /správně písm. b)/.

Proti usnesení krajského soudu podal obviněný dovolání.

Státní zástupce Nejvyšší státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, bylo podáno proti rozhodnutí, proti němuž zákon podle § 265a tr. ř. dovolání nepřipouští. Navrhl proto, aby bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., jelikož není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

V ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. jsou pak pod písm. a) až h) taxativně uvedená rozhodnutí, která jsou rozhodnutím ve věci samé, ve smyslu § 265a odst. 1 tr. ř.

Protože usnesení, proti kterému bylo obviněným podáno dovolání, není uvedeno v ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. a nejde tedy o rozhodnutí soudu ve věci samé podle § 265a odst. 1 tr. ř., bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř, protože není přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš