7 Tdo 439/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.



7 Tdo 439/2011-II-17
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 13. 4. 2011 v neveřejném zasedání, konaném o dovolání obviněného S. K. , proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 31 To 379/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 1 T 183/2009, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný S. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


Obviněný S. K. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 1 T 183/2009 uložen rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 31 To 379/2010.

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci byl z podnětu dovolání obviněného zrušen usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. 7 Tdo 439/2011-I, s tím, že Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci musí znovu rozhodnout o odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 6. 2010, sp. zn. 1 T 183/2009. Tím odpadl v této věci důvod pro další výkon trestu odnětí svobody, neboť tu není pravomocný a vykonatelný výrok o trestu. Za tohoto stavu bylo nutné, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 13. dubna 2011 Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec