7 Tdo 356/2013
Datum rozhodnutí: 30.04.2013
Dotčené předpisy: § 23 odst. 3 tr. ř.7 Tdo 356/2013-59

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. dubna 2013 v neveřejném zasedání v řízení o dovoláních obviněných M. J. a D. K. , vedených pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013, a dovolání JUDr. R. D. , vedeného pod sp. zn. 7 Tdo 356/2013, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 48/2012, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci obviněných vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 311 /2013 a sp. zn. 7 Tdo 356/2013.

Tyto věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013.

O d ů v o d n ě n í


Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 11 T 48/2012, byli obvinění JUDr. R. D., M. J. a D. K. uznáni vinnými zločinem podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a byly jim uloženy v rozsudku uvedené tresty.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, z podnětu odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. b), e) tr. ř. napadený rozsudek zrušil ohledně všech obviněných v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněné uznal vinnými zločinem podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a nově rozhodl o trestech obviněným. Podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněných.

Proti rozhodnutí soudu II. stupně podali všichni obvinění řádně a včas dovolání. Městský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí společné dovolání obviněných M. J. a D. K. dne 27. 3. 2013. U Nejvyššího soudu je dovolací řízení o této věci vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 311/2012. Dovolání obviněného JUDr. R. D. předložil Městský soud v Brně Nejvyššímu soudu dne 10. 4. 2013. U Nejvyššího soudu je dovolací řízení v této věci vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 356/2013.

Dovolání všech obviněných směřují proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 To 399/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 48/2012. Je proto nesporné, že trestní věc obviněných M. J. a D. K. souvisí s trestní věcí dalšího obviněného JUDr. R. D. Za uvedeného stavu je zde proto důvodný zájem na vedení společného řízení o dovoláních všech obviněných.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí týkajících se dovolání všech obviněných ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že tyto věci budou v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu nadále vedeny pod sp. zn. 7 Tdo 311/2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2013

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš