7 Tdo 173/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 173/2007-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. 2. 2007 v řízení o dovolání, které podal obviněný M. B., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici H. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 3 To 613/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 6 T 111/2006, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. B. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. B. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 6 T 111/2006 uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 3 To 613/2006.

Z podnětu dovolání obviněného byl tento rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušen s tím, že Krajskému soudu v Ostravě bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Stalo se tak usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 7 Tdo 173/2007-I.

Tím odpadl podklad pro další výkon trestu, který byl obviněnému uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Za těchto okolností bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stádiu řízení není na straně obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl tak, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec