7 Tdo 1587/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 353 odst. 1 tr. zákoník7 Tdo 1587/2015-25
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. 1. 2016 o dovolání, které podal obviněný J. Š. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 9 To 159/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 2 T 161/2014, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného J. Š. odmítá .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný J. Š. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 9 To 159/2015, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 30. 1. 2015, sp. zn. 2 T 161/2014. Věc byla předložena Nejvyššímu soudu dne 18. 12. 2015.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. O tom byl obviněný poučen v usnesení Krajského soudu v Praze.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Praze bylo doručeno dne 19. 5. 2015 obhájci obviněného dodáním do jeho datové schránky a dne 1. 6. 2015 obviněnému poštou jako zásilka určená do vlastních rukou. Podle § 60 odst. 2, 3 tr. ř. byl posledním dnem lhůty k podání dovolání obviněného den 3. 8. 2015.

Obviněný podal dovolání osobně u Okresního soudu v Mělníku dne 21. 9. 2015, tedy evidentně po uplynutí lhůty.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl jako opožděné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. ledna 2016

JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu