7 Tdo 1503/2010
Datum rozhodnutí: 19.01.2011
Dotčené předpisy: § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.7 Tdo 1503/2010-27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. 1. 2011, konaném v řízení o dovolání nejvyšší státní zástupkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 5 To 48/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 4 T 218/2009, t a k t o :

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. se ze společného řízení v y l u č u j e řízení o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném ohledně obviněného V. S. V.

O d ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 4 T 218/2009 podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 5 To 48/2010. Dovolání podala jednak v neprospěch obviněných V. N. B., T. V. H. a M. T. P., jednak ve prospěch obviněného V. S. V.

Věc byla předložena Nejvyššímu soudu za situace, kdy nelze rozhodnout o dovolání podaném ohledně obviněných V. N. B., T. V. H. a M. T. P. Ve vztahu k těmto obviněným nebyly splněny podmínky, které zákon stanoví v § 265h odst. 2 tr. ř. jako předpoklad toho, aby věc mohla být vůbec předložena Nejvyššímu soudu. Zároveň však nic nebrání tomu, aby bylo rozhodnuto o dovolání nejvyšší státní zástupkyně, pokud bylo podáno ohledně obviněného V. S. V.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném ohledně obviněného V. S. V. podle § 23 odst. 1 tr. ř. vyloučil ze společného řízení. Tím se urychlí dovolací řízení alespoň ve věci tohoto obviněného.

Věc obviněného V. S. V. bude u Nejvyššího soudu dále vedena pod sp. zn. 7 Tdo 90/2011.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 19. ledna 2011 Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec