7 Tdo 1493/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, § 205 odst. 2, 3 tr. zákoníku, § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 228 odst. 1 tr. zákoníku, § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku7 Tdo 1493/2016-40
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. listopadu 2016 v Brně o dovolání obviněného M. T. , proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 12 To 216/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 2 T 155/2015 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. T. odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Náchodě rozsudkem ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 2 T 155/2015, uznal obviněného M. T. (dále zpravidla jen obviněný příp. dovolatel ) vinným pod body 1) až 10) rozsudku přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 tr. zákoníku dílem dokonaným, dílem nedokonaným ukončeným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, pod body 1), 4) až 10) přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, pod bodem 4) přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a pod bodem 11) přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, které podle skutkových zjištění soudu spáchal tím, že

1) v době od 11:45 hod. dne 28. 6. 2015 do 8:30 hod. dne 29. 6. 2015 v N. M. n. M. v ulici N. B. č.p. ... poté, co nezjištěným předmětem vypáčil plastové okno v zadní části přístavby, vnikl do rehabilitačního zařízení EDEN, kde prohledal jednotlivé neuzamčené místnosti rehabilitačních pracovnic, a odcizil odtud finanční hotovost 1 100 Kč uloženou ve šperkovnici položené na komodě, čímž způsobil J. D., škodu ve výši 1 100 Kč, dále finanční hotovost ve výši 1 000 Kč uloženou v zásuvce neuzamčené komody, čímž způsobil I. S., škodu ve výši 1 000 Kč, dále finanční hotovost 500 Kč uloženou v misce na peníze a finanční hotovost 6 000 Kč uloženou v obálce ve skříni, čímž poškozené B. K., způsobil škodu v celkové výši 6 500 Kč, a dále finanční hotovost ve výši 2 000 Kč uloženou v neuzamčeném trezorku a poškozením okna způsobil škodu ve výši nejméně 500 Kč, čímž způsobil M. Ž., škodu na odcizené finanční hotovosti ve výši 2 000 Kč a na poškozeném okně škodu ve výši nejméně 500 Kč,

2) v době od 20:45 hod. dne 2. 7. 2015 do 5:30 hod. dne 3. 7. 2015 v N. M. n. M. v ulici Č. L. č.p. ... nezjištěným způsobem vnikl do vnitřních prostor pedikérského salónu, který prohledal, a odcizil odtud finanční hotovost v kovových mincích ve výši 3 000 Kč uloženou v plastové pokladničce ve tvaru prasátka, finanční hotovost v kovových mincích ve výši 500 Kč uloženou v krabičce, technickou dokumentaci k budově salónu a notářský zápis o dohodě o zúžení společného jmění manželů J. K. a T. K., čímž poškozené J. K., způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 3 500 Kč,

3) v době od 12:00 hodin dne 8. 8. 2015 do 4:00 hod. dne 10. 8. 2015 v N. v P. u. č.p. ... pomocí šroubováku odstranil šroubky v liště, která držela spodní okénko ve skleněných vstupních dveřích, načež pomocí skládacího nože tyto lišty odstranil a vypáčil okénko, kterým následně vnikl do prodejny Pekárny a cukrárny Náchod, odkud odcizil cigarety v hodnotě 13 988 Kč a další zboží (zejména alkoholické a nealkoholické nápoje a cukrovinky) v hodnotě 8 616 Kč, v součtu tedy zboží v hodnotě 22 604 Kč, a z trezoru, který si odemkl klíčem nalezeným v dřevěné skříňce umístěné vedle trezoru, odcizil finanční hotovost ve výši 21 290 Kč a stravenky v celkové hodnotě 3 155 Kč, čímž společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., IČ: 46505083, se sídlem Plhovská 87, Náchod, způsobil škodu v celkové výši nejméně 47 049 Kč,

4) dne 23. 8. 2015 okolo 5:00 hod. v H. v K. ulici vnikl nezjištěným způsobem na pozemek oploceného rodinného domu č.p. ..., kolem jehož fasády bylo z důvodu probíhající rekonstrukce instalováno lešení, na lešení vylezl a pokusil se za užití nezjištěného předmětu vypáčit čtyři plastová okna, přičemž páčením tři okna pouze poškodil a čtvrté vypáčil, a tímto vypáčeným oknem vnikl do kuchyně domu, odkud odcizil fotoaparát zn. Canon PowerShot SX270 HS včetně paměťové karty zn. Kingston 32GB v celkové hodnotě 3 500 Kč, načež byl vyrušen majitelkou domu a z místa utekl, čímž poškozené majitelce domu Mgr. M. H., způsobil škodu ve výši nejméně 3 500 Kč na odcizených věcech a škodu na poškozených plastových oknech ve výši nejméně 20 655 Kč, (v této věci poskytla poškozené Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojistné plnění v celkové výši 24 059 Kč),

5) v době od 17:00 hod. dne 22. 8. 2015 do 15:40 hod. dne 23. 8. 2015 v P. n. M., ve H. u. č.p. ... nezjištěným předmětem vypáčil dřevěné euro okno u provozovny kadeřnictví a vnikl dovnitř, kadeřnictví prohledal a odcizil odtud střihací kadeřnický strojek zn. Philips v hodnotě 1 500 Kč, dokumenty k provozování živnosti v oboru kadeřnictví, plastový košík červené barvy v hodnotě 40 Kč, krabičku obsahující 10 párů chirurgických rukavic v hodnotě 40 Kč a nepoužitý parfém zn. Avon 100 ml v hodnotě 300 Kč, čímž poškozené Z. N., způsobil na odcizených věcech škodu ve výši nejméně 1 880 Kč, a na poškozeném okně způsobil majiteli domu Ing. A. N., škodu ve výši nejméně 6 820 Kč,

6) v době od 17:00 hod. dne 22. 8. 2015 do 15:42 hod. dne 23. 8. 2015 v N. ve H. ulici nezjištěným předmětem vypáčil vstupní dveře domu č.p. ... a uvnitř vypáčil dveře prodejny květin, vnikl dovnitř a prohledal ji, přičemž z pravé horní zásuvky prodejního pultu odcizil drobné mince v hodnotě 100 Kč ke škodě poškozeného P. B., IČ: ... dále ve stejném domě vypáčil dveře provozovny kamenictví, kterou prohledal a z přenosné neuzamčené dřevěné skříňky odcizil obálku obsahující 4 knížky s plátkovým zlatem o rozměru 10 x 10 x 0,1 cm ke zdobení náhrobků v hodnotě nejméně 2 952,40 Kč ke škodě poškozeného J. K., IČ: ..., a poškozením vnějších a vnitřních dveří v domě č.p. ... způsobil Městu Náchod, IČ: 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod škodu v celkové výši nejméně 3 000 Kč,

7) v době od 14:15 hod. dne 21. 8. 2015 do 6:25 hod. dne 24. 8. 2015 v H. ve D. ulici č.p. ... po vysazení horního pootevřeného okenního křídla v horní části výlohy a po nastřižení a ohnutí kovové mříže nacházející se za výlohou prodejny, vnikl do prodejny potravin U Artura, kterou prohledal a odcizil odtud 44 ks balení kávy, 6 ks balení bonbonů medvídci, 5 ks šumivých bonbonů v balení po 1 kg, 5 ks čokoládových bonbonů balených po 1 kg, 16 balení čokoládových kočičích jazýčků, 5 ks čokolády v balení po 1 kg, 7 ks kakaa 500 g, 10 ks kakaa 300 g, 20 ks cappuccina, 10 ks čokolády 150 g, tedy zboží v celkové hodnotě 7 569 Kč a z pokladny finanční hotovost ve výši 3 800 Kč, načež si v prodejně nalezenými klíči odemkl dveře, kterými prodejnu opustil, čímž poškozenému A. W., způsobil na odcizených věcech škodu v celkové výši nejméně 11 369 Kč, a poškozením kovové mříže způsobil majiteli prodejny M. K.,škodu ve výši nejméně 1 000 Kč,

8) v době od 11:30 hod. dne 22. 8. 2015 do 07:00 hod. dne 24. 8. 2015 v Č. S. v ulici E. B. č.p. ... se s úmyslem odcizit zde nalezené věci pokusil vniknout do prodejny s rybářskými potřebami, a to tak, že vytrhl ochrannou mříž chránící vchod do prodejny, následně poškodil zámkovou vložku vstupních dveří prodejny a snažil se vypáčit dřevěné dveře, což se mu nepodařilo, a poškozením mříže a dveří způsobil poškozenému P. S., škodu ve výši nejméně 3 000 Kč,

9) v době od 11:30 hod. dne 22. 8. 2015 do 7:00 hod. dne 24. 8. 2015 v Č. S. v ulici B. N. č.p. ... vyrazil zadní dveře od skladu prodejny potravin a vnikl dovnitř, následně otevřel okno mezi skladem a prodejnou a vnikl do prodejny, kterou prohledal a odcizil zde zboží (zejména čokolády, sýry, uzeniny a alkoholické nápoje) v celkové hodnotě 3 941,80 Kč, dále vylomil uzamčenou zásuvku pokladny, ze které odcizil finanční hotovost ve výši nejméně 1 000 Kč, čímž poškozené K. U. G., způsobil na odcizených věcech škodu ve výši nejméně 4 941,80 Kč a poškozením dveří a pokladny v prodejně škodu ve výši nejméně 3 378 Kč,

10) dne 25. 8. 2015 okolo 3:30 hod. v N. v B. ulici přijel jako řidič osobního motorového vozidla Renault Megane, červené barvy, reg. zn.: ..., na parkoviště prodejny Penny Market, kde vozidlo zaparkoval, načež přešel do částečně neoploceného areálu společnosti Paliva Vojtěch, spol. s r.o., a v úmyslu objekt prohledat a zmocnit se zde nalezených věcí, vypáčil vstupní dveře do budovy s kancelářemi, uvnitř dále vypáčil dveře do jedné z kanceláří, čímž aktivoval výstražný systém, načež byl na místě zadržen hlídkou Policie České republiky, přičemž poškozením dveří způsobil společnosti Paliva Vojtěch, spol. s r.o., 1Č: 15046524, se sídlem Běloveská 237, Náchod, škodu ve výši nejméně 1 854 Kč,

jednáními popsanými pod body 1) až 11) způsobil všem poškozeným na odcizených věcech celkovou škodu ve výši 85 892,20 Kč a na poškozených věcech celkovou škodu ve výši 70 655 Kč, a jednání popsaných po body 1) až 11) se dopouštěl přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 2. 2012, č. j. 2 T 131/2011-928, který nabyl právní moci dne 8. 3. 2012, odsouzen mimo jiné pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku a pro přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře čtyř let, se zařazením do věznice s ostrahou, který vykonal dne 18. 6. 2015,

11) dne 24. 8. 2015 a dne 25. 8. 2015 jako řidič vykonal jízdu zapůjčeným osobním motorovým vozidlem zn. Renault Megane, červené barvy, reg. zn.: ..., z N. do H. a zpět, a takto jednal, ačkoliv nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění a rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 25. 8. 2008, č. j. 1 T 56/2008-58, který nabyl právní moci dne 30. 9. 2008, byl odsouzen k trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou roků, s výkonem trestu v období od 31. 3. 2009 nejméně do 31. 8. 2016.

Podle § 205 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku jej odsoudil k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání třicetidvou měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku obviněného zařadil pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výrok o trestu rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 1 T 105/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 10 To 332/2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke zrušení pozbyla podkladu. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněnému uložil trest propadnutí věci, a to 2 ks štípacích kleští, plochého posuvného klíče, zavíracího nože o délce 21 cm, a šroubováku o délce 12 cm. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. rozhodl o nárocích poškozených B. K., J. D., I. S., M. Ž., J. K., společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., IČ: 46505083, pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Z. N., Ing. A. N., P. B., J. K., Města Náchod, IČ: 00272868, A. W., M. K., P. S., K. U. G. a společnosti Paliva Vojtěch, spol. s r.o., IČ: 15046524, na náhradu škody. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozeného Ing. A. N. se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal poškozenou Mgr. M. H. se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 226 písm. c) tr. ř. zprostil obviněného obžaloby státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Náchodě ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. 1 ZT 96/2015, pro skutek, že v době od 19:00 hod. dne 21. 8. 2015 do 9:30 hod. dne 24. 8. 2015, v Náchodě v K. u. č.p. ... v úmyslu vniknout do objektu a odcizit zde nalezené věci se pomocí šroubováku snažil na několika místech vypáčit vstupní dvoukřídlé prosklené plastové dveře a dvoukřídlé plastové okno, nacházející se v prvním nadzemním podlaží objektu prodejny Verner Potraviny, s. r. o., což se mu nepodařilo, přičemž poškozením plastových dveří a plastového okna způsobil společnosti Verner Potraviny, s. r. o., IČ: 25279882, se sídlem K Bělidlu 1060, Nové Město nad Metují, škodu v celkové výši nejméně 30 448 Kč (v této věci poskytla poškozené společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, pojistné plnění v celkové výši 30 448 Kč), neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Podle § 229 odst. 3 tr. ř. odkázal poškozenou společnost Verner Potraviny, s. r. o., IČ: 25279882, s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 12 To 216/2016, z podnětu odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. e), f), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněného M. T. při nezměněném výroku o vině odsoudil za trestné činy uvedené ve výroku napadeného rozsudku a sbíhající se přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 1 T 105/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 10 To 332/2015, podle § 205 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku obviněného zařadil pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku mu uložil trest propadnutí věci, a to 2 ks štípacích kleští, plochého posuvného klíče, zavíracího nože o délce 21 cm, a šroubováku o délce 12 cm. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 1 T 105/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 10 To 332/2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil povinnost k náhradě škody poškozeným B. K., ve výši 6 500 Kč; J. D., ve výši 1 100 Kč; I. S., ve výši 1 000 Kč; M. Ž., ve výši 2 500 Kč; J. K., ve výši 3 500 Kč; společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., IČ: 46505083, ve výši 44 445 Kč; pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, ve výši 24 059 Kč; Z. N., ve výši 1 880 Kč; Ing. A. N., ve výši 6 820 Kč; P. B., ve výši 100 Kč; J. K., ve výši 2 000 Kč; Městu Náchod, IČ: 00272868, ve výši 3 000 Kč; A. W., nar. 22. 1. 1976, ve výši 11 369 Kč; M. K., ve výši 1 000 Kč; P. S., ve výši 3 000 Kč; K. U. G., ve výši 4 000 Kč; společnosti Paliva Vojtěch, spol. s r. o., IČ: 15046524, ve výši 1 500 Kč. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal poškozenou Mgr. M. H., s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozeného Ing. A. N., se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného M. T. zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím obhájce Mgr. Michala Šiguta včas dovolání opírající se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), l ) tr. ř. Obviněný je přesvědčen, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř. je dán proto, že krajský soud svým rozhodnutím zamítl odvolání obviněného i přesto, že v řízení mu předcházejícím byl dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Podle obviněného je dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dán proto, že v průběhu trestního řízení nebylo prokázáno, že se obviněný dopustil skutků pod body 2), 3), 5) a 8) skutkové věty výroku o vině. Ve vztahu ke svým výpovědím uvedeným v úředním záznamu o podaném vysvětlení ze dne 25. 8. 2015 a úředním záznamu o podaném vysvětlení ze dne 26. 8. 2015, zpochybnil, že by vypověděl dvakrát po sobě zcela shodně, tím spíš v tak krátkém časovém rozestupu jednoho dne. Evidentně podle něj došlo k tomu, že policejní orgán pouze zkopíroval text úředního záznamu ze dne 25. 8. 2015, proto nelze k úřednímu záznamu ze dne 26. 8. 2015 přihlížet. Navíc obviněný uvedl, že dne 25. 8. 2016 v době sepsání úředního záznamu byl pod vlivem pervitinu, který užil krátce před zadržením. Neměl být proto vyslýchán, ale podroben vyšetření lékaře. Obviněný uvedl, že měl tedy být uznán vinným pouze za spáchání skutků, které byly v trestním řízení prokázány [skutky pod body 1), 4), 6), 7), 9), 10) a 11)]. Pro skutky uvedené pod body 1), 3), 5) a 8) skutkové věty výroku o vině měl být zproštěn, neboť nebylo prokázáno, že je spáchal a také proto, že úřední záznam ze dne 25. 8. 2015 je pro účely trestního řízení jako důkaz nepoužitelný. Závěrem obviněný uvedl, že soudy nepostupovaly v souladu se zásadou zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností.

Obviněný z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 12 To 216/2016, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 2 T 155/2015, a aby věc vrátil Okresnímu soudu v Náchodě k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupce uvedl, že se k dovolání obviněného M. T. nebude věcně vyjadřovat, a souhlasil s projednáním věci v neveřejném zasedání za podmínek podle § 265r odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou [§ 265d odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání má obligatorní náležitosti dovolání stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř. Dovolání bylo podáno prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než který je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3 tr. ř., § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí soudní instancí zaměřenou na přezkoumávání všech rozhodnutí soudů druhého stupně. Samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Podle § 265f odst. 1 tr. ř. je Nejvyšší soud jako soud dovolací při rozhodování o dovolání vázán tím, které výroky rozhodnutí, v jakém rozsahu a z jakých důvodů dovolatel napadá a čeho se domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá. Takto podané dovolání vymezuje rozsah a obsah přezkumné povinnosti dovolacího soudu. Východiskem pro existenci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. spočívajícího v nesprávném právním posouzení skutku je popis skutku obsažený v příslušném výroku napadeného rozhodnutí ve věci samé. Nejvyšší soud proto přezkoumává právní posouzení skutku ve vztahu k těm skutkovým zjištěním, která jsou uvedena v tzv. skutkové větě výroku o vině. S odkazem na důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se nelze domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je založeno rozhodnutí napadené dovoláním. Skutkový stav je v případě rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení jednotlivých důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. (srov. Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F. Trestní řád. Komentář. II. díl 4. vydání. Praha: C. H. Beck 2002, s. 1642). Protože důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, dovolacímu soudu nepřísluší posuzovat správnost a zákonnost provádění dokazování. Postup soudu, jímž provádí dokazování v hlavním líčení (veřejném zasedání) je totiž upraven trestním řádem, tedy procesním předpisem, a není součástí hmotně právního posuzování.

Obviněný uplatnil v dovolání pouze skutkové námitky. Těmito námitkami napadl rozsah provedeného dokazování, způsob hodnocení důkazů, jakož i skutková zjištění učiněná soudy, jimiž je dovolací soud zásadně vázán. Takové námitky však nenaplňují uplatněný dovolací důvod. Dovolací soud je zásadně vázán skutkovými zjištěními, které ve věci učinily soudy prvního a druhého stupně, a námitky proti těmto skutkovým zjištěním, tedy i proti hodnocení důkazů jakožto nezbytnému předpokladu vyvození skutkových závěrů soudy, nemohou být předmětem přezkoumání v rámci řízení o dovolání. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán tehdy, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Tento důvod dovolání má dvě alternativy uplatnění. Podstata dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je tedy v tom, že soud druhého stupně měl v řízení o odvolání přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, odmítl nebo zamítl řádný opravný prostředek. Druhou alternativou je skutečnost, že odvolateli sice nebylo odepřeno právo na přístup k soudu druhého stupně, ale tento soud ač v řádném opravném řízení věcně přezkoumával napadené rozhodnutí soudu prvního stupně neodstranil vadu vytýkanou v řádném opravném prostředku, nebo navíc sám zatížil řízení či své rozhodnutí vadou zakládající některý z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Nejvyšší soud neshledal s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích částech odůvodnění tohoto rozhodnutí naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. ani v první ani ve druhé alternativě.

Pokud jde o námitku obviněného, že soudy nepostupovaly v souladu se základní zásadou trestního řízení zásadou zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností obviněný tuto námitku podrobněji neodůvodnil, Nejvyšší soud se jí proto nezabýval.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného M. T. bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., a proto je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Rozhodnutí o dovolání učinil v neveřejném zasedání, které konal podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Jindřich Urbánek
předseda senátu

Z důvodu úmrtí předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka usnesení podepsal člen senátu JUDr. Petr Hrachovec (§ 129 odst. 5 tr. ř., § 138 tr. ř.).