7 Tdo 1487/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 1487/2015-II-51
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. 12. 2015, konaném o dovolání obviněného D. S. , proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2015, sp. zn. 6 To 12/2015, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 T 7/2013, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný D. S. nebere do vazby.

Odůvodnění
Obviněný D. S. vykonává trest odnětí svobody v trvání devíti let, který mu byl v trestní věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 80 T 7/2013 uložen rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2015, sp. zn. 6 To 12/2015, za zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3, odst. 5 písm. b) tr. zákoníku, § 238 tr. zákoníku a za další trestný čin.

Tento rozsudek Vrchního soudu v Olomouci byl z podnětu dovolání obviněného D. S. v části týkající se tohoto obviněného zrušen usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 7 Tdo 1487/2015-I, s tím, že Vrchnímu soudu v Olomouci bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci. Odpadl tak podklad pro další výkon trestu a bylo nutné rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

V původním řízení před soudy obou stupňů obviněný D. S. nebyl ve vazbě. Nejvyšší soud shledal, že žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. u něho není dán ani v nynějším stádiu řízení, zvláště pak s ohledem na výsledek dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že obviněný D. S. se nebere do vazby.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 9. prosince 2015


JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu