7 Tdo 1297/2005
Datum rozhodnutí: 15.11.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1297/2005-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 15. listopadu 2005 v neveřejném zasedání konaném o dovolání obviněného E. H., které podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 8 To 24/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Protože v řízení o dovolání Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 a § 265l odst. 1 tr. ř. zrušil ohledně obviněného E. H. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 8 To 24/2005, jakož i předcházející rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 11. 2004, sp. zn. 6 T 133/2004, a věc vrátil soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí, došlo tím také k zrušení výroku o trestu odnětí svobody, který se na obviněném vykonává, bylo nutno ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě.

Jelikož dovolací soud u obviněného neshledal ve věci existenci důvodů vazby podle § 67 tr. ř., bylo rozhodnuto tak, že se E. H. do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. listopadu 2005Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš