7 Tdo 1073/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 1073/2015-II-60
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 10. 2015 v trestní věci obviněného Mgr. M. K. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 3 T 57/2012, v řízení o dovolání obviněných J. K. a M. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2014, sp. zn. 67 To 21/2014, takto:
Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Mgr. M. K. nebere do vazby.
O d ů v o d n ě n í
Obviněný Mgr. M. K. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvou let, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 21. 10. 2013, sp. zn. 3 T 57/2012, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2014, sp. zn. 67 To 21/2014.

V řízení o dovolání obviněných J. K. a M. P. byla uvedená rozhodnutí zrušena v celém rozsahu, tj. i ohledně obviněného Mgr. M. K., který nepodal dovolání, s tím, že Obvodnímu soudu pro Prahu 6 bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Stalo se tak usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 7 Tdo 1073/2015-I.

Tím odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody u obviněného Mgr. M. K. a bylo nutné rozhodnout o jeho vazbě (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného Mgr. M. K. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 14. října 2015

JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu