7 Td 77/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 77/2016-23 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 24. ledna 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné M. K. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 58 T 9/2016, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Klatovech.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal na obviněnou M. K. dne 20. 10. 2016 obžalobu pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) v době od 21. 7. 2011 do 30. 1. 2013 jako statutární orgán a jediný jednatel společnosti GLUTINOSA, s. r. o., se sídlem Praha 6, Na Ořechovce 547/11, při uzavírání smluvních vztahů, zejména na přepravní služby, nákup stavebního materiálu, kancelářských potřeb a dřevěných fošen, odborných posudků-certifikaci dřeva, úmyslně uváděla své obchodní partnery dodavatele do omylu tím, že dodávku zboží a služeb podmiňovala bezhotovostní platbou z firemního účtu č. ..., ačkoliv předem věděla, že své závazky vůči svým dodavatelům z důvodu přetrvávající platební neschopnosti nesplní nejenom řádně a včas, ale vůbec a i přesto s tímto vědomím uzavírala nové a nové obchodní kontrakty a svou podnikatelskou činnost ukončila až dne 22. 4. 2013 prodejem svého obchodního podílu ve společnosti Glutinosa, s. r. o., ve výši 200 000 Kč firmě Wormwood Enterprisese, s. r. o., zastoupenou jejím jednatelem R. V. za částku 1 000 Kč, čímž svým obchodním partnerům 1) společnosti TEPON, s. r. o., v konkurzu, dříve společnosti OMEGA TRANS spol. s r. o. se sídlem Plzeň Jižní Předměstí, Hálkova 1059/12, u které si v době od 21. 7. 2011 do 6. 10. 2011 objednala přepravní služby v celkovém objemu výši 154 440 Kč, kdy následně celkem 13 vystavených faktur ani po jejich splatnosti vůbec neuhradila, 2) společnosti VALATRANS, a. s., se sídlem Liptál 483, u které si dne 19. 9. 2011 objednala přepravní službu v celkovém objemu ve výši 13 800 Kč, kdy následně vystavenou fakturu ani po její splatnosti vůbec neuhradila, 3) společnosti STORA ENSO WOOD PRODUCT ŽDÍREC, s.r.o., se sídlem Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66, u které si v době od 17. 10. 2011 do 14. 12. 2011 objednala zboží, stavební fošny, v celkovém objemu ve výši 947 525 Kč, kdy následně celkem 6 vystavených faktur, ani po jejích splatnosti vůbec neuhradila, 4) společnosti IZOTEM, s. r. o., se sídlem Sudoměřice u Bechyně Bežerovice 9, se kterou uzavřela dne 18. 1. 2012 rámcovou smlouvu na dodávku stavebního materiálu, na základě které firma IZOTEM, s. r. o., za dodané zboží vystavila fakturu ve výši 215 217 Kč, kterou ani po její splatnosti neuhradila, 5) společnosti MERKA SPEDITION, s. r. o., se sídlem Vážná 857, Hradec Králové, u které si v době od 8. 2. 2012 do 13. 4. 2012 objednala přepravní služby v celkovém objemu výši 264 840 Kč, kdy následně celkem 22 vystavených faktur ani po jejich splatnosti neuhradila, 6) společnosti DHL Expres Czech Republic, s. r. o., se sídlem v Ostravě Přívoze, Nám. Sv. Čecha 516/3, u jejichž dvou filiálek, nejprve v Berouně, posléze v Plzni, si v době od 23. 4. 2012 do 14. 9. 2012 objednala přepravní služby v celkovém objemu ve výši 357 311 Kč filiálka Beroun ve výši 200 400 Kč, filiálka Plzeň ve výši 156 911 Kč, kdy je ani po jejich splatnosti neuhradila, 7) osobě samostatně výdělečně činné J. Ž., se sídlem K., Č. ..., u kterého si dne 15. 5. 2012 objednala přepravní službu v celkové výši 15 600 Kč, kdy následně vystavenou fakturu ani po splatnosti vůbec neuhradila, 8) osobě samostatně výdělečně činné L. L. se sídlem R. ..., okr. S., u kterého si v době od 12. 6. 2012 do 17. 7. 2012 objednala přepravní služby v celkovém objemu výši 84 000 Kč, následně 5 vystavených faktur, ani po jejich splatnosti neuhradila, 9) společnosti BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s. r. o., se sídlem Sušice, Pražská 285, u které si v době od 19. 6. 2012 do 22. 6. 2012 objednala přepravní služby v celkovém objemu výši 31 200 Kč, následně 3 vystavené faktury, ani po jejich splatnosti neuhradila, 10) osobě samostatně výdělečně činné B. S., se sídlem B., Z. ..., u kterého si dne 3. 7. 2012 objednala přepravní službu v celkovém objemu ve výši 23 820 Kč, následně vystavenou fakturu ani po její splatnosti neuhradila, 11) společnosti GEIS CZ, s. r. o., se sídlem Ejpovice, Zemská 211/1, u které si v době od 11. 10. 2012 do 18. 10. 2012 objednala přepravní služby v celkovém objemu ve výši 51 240 Kč, následně vystavené faktury, ani po jejich splatnosti neuhradila, 12) společnosti BÜROPROFI, s. r. o., se sídlem České Budějovice, Hlinská 456/2, u které si dne 12. 3. 2013 objednala zboží kancelářské potřeby, v celkovém objemu výši 5 743 Kč následně vystavenou fakturu ani po její splatnosti neuhradila, 13) osobě samostatně výdělečně činně Ing. P. D., se sídlem P., H. ..., u kterého si dne 2. 2. 2012 a 30. 1. 2013 objednala službu certifikaci původu dřeva v celkovém objemu ve výši 16 449 Kč, následně vystavené faktury ani po jejich splatnosti neuhradila, čímž úmyslně sebe obohatila a tím poškozeným způsobila celkovou škodu ve výši 1 916 345 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 58 T 9/2016, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněné předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušný k jejímu projednání.

Z obsahu skutku a trestního spisu je podle soudu zřejmé, že místem, kde měla obviněná jednat (tj. kde se rozhodla sebe obohatit tím, že uvedla poškozené v omyl a způsobila tímto činem značnou škodu) není místo formálního sídla společnosti Glutinosa, s. r. o., v Praze 6, ale nepochybně provozovna společnosti na adrese Dlouhá Ves 44, okres Klatovy (pozn. omylem uvedeno Sušice), která byla označována obviněnou i dalšími osobami i jako závod či pobočka . Z obsahu trestního spisu podle soudu vyplývá, že se jednalo o objekt, který si společnost nejprve pronajímala, posléze jej odkoupila. V tomto objektu docházelo ke zpracování dřeva a výrobě lanovkových středů a dalších produktů společnosti, jež odebírala od společnosti Glutinosa, s.r.o., majoritně společnost REMA Massivholzplattenwerk GmbH z Rakouska. Stejný objekt v okrese Klatovy na adrese Dlouhá Ves 44 byl rovněž místem výkonu práce všech zaměstnanců společnosti (svědci D., K., L., R., Š., B., Šm., Ra., Be., Št., Km., Ch., W., Chu., Ku., Ko., P., C., Le., G., H., Ší., Gr., Po.), což tito ve svých výpovědích potvrdili a uvedli, že v areálu se nachází i bytový dům s cca 10 byty, jenž sloužil zaměstnancům této i jiných společností v okolí jako ubytovna.

Zástupci poškozených společností či poškození živnostníci rovněž uvedli, že pokud se zástupci společnosti Glutinosa, s. r. o., jednali, bylo to většinou telefonicky či prostřednictvím e-mailové korespondence, a pokud mělo dojít k osobnímu jednání, to proběhlo v rámci závodu společnosti ve Dlouhé Vsi 44. Takto např. Ing. P. D. jednal v areálu závodu v Dlouhé Vsi s obviněnou, kdy sjednávali objednávku certifikace dřeva. Ve stejném místě došlo k jednání i následující rok, přičemž ani za jednu z certifikací mu nebylo zaplaceno. Podle tohoto svědka společnost v areálu v Dlouhé Vsi 44 jednoznačně vyvíjela svou obchodní a výrobní činnost. Taktéž společnost O2 Telefonica označila ve svých fakturách za telekomunikační služby odběratele adresou Dlouhá Ves 44 (č. l. 2256 a násl.), objednávky hlasových služeb ze strany společnosti jsou opakovaně sepsány s adresou v závodě (č. l. 2273 a násl.). Společnost ČEZ Prodej, s. r. o., vystavovala pravidelně faktury společnosti na adresu Dlouhá Ves (č. l. 2008 a násl.). Směnka podepsaná obviněnou k žádosti o podnikatelský úvěr byla ve prospěch Komerční banky, a. s., byla vystavena v pobočce banky v Sušici, okres Klatovy, tj. v místě závodu (č. l. 2188). Dopravci, jenž se společností Glutinosa, s. r. o., jednali, např. Geis CZ, s. r. o., měli společnost jako odběratele vždy označeného adresou Dlouhá ves 44 s tím, že obviněná na objednávkách jejich služeb uváděla, že formální sídlo je pouze fakturační adresou (č. l. 1978). Sama obviněná vždy emailové objednávky přepravy vyhotovovala za společnost, jež byla označena adresou provozu, resp. závodu (č. l. 1984 a násl.) a žádala o zaslání faktur na adresu závodu (č. l. 1987). Shodně byl uvedený postup praktikován i u autodopravce V. C. CIVA Trans (č. l. 1534), autodopravce B. S. (č. l. 2042), společnosti Omega trans, spol. s r. o., (č. l. 1589 a násl.), společnosti Valatrans, a. s., (č. l. 2055), Burko, s. r. o., (č. l. 2072) a DHL Express (Czech Republic), s. r. o., (č. l. 1818 a násl.). Společnost Büroprofi, s. r. o., dodávala kancelářské zboží společnosti na adresu do Dlouhé Vsi (č. l. 1571, 1573).

Skutečnost, že sídlo společnosti na adrese Praha 6, Na Ořechovce 574/11, bylo pouze formálním sídlem, potvrzuje podle názoru obvodního soudu také výpověď svědkyně L. zastupující L. L. podnikajícího v automobilové dopravě, ve které uvedla na č. l. 1655, že zásilky na sídlo firmy se vždy vracely nevyzvednuté. Sdělené potvrdila i svědkyně F., zastupující společnost Intris, s. r. o., jenž dle svého sdělení zasílala předžalobní upomínky společnosti celkem třikrát na adresu sídla firmy, ani jednou nebyly nikým převzaty (č. l. 2115 a násl.). Poté zjistila, že se jedná pouze o korespondenční adresu, na níž se firma nikdy reálně nenacházela (č. l. 2102 a násl.). Také jí obviněná žádala o zasílání faktur na adresu závodu (č. l. 2110). Svědek Ing. L. M. z M. Spedition, s. r. o., (č. l. 647) uvedl, že na rejstříkové adrese nikoho ze společnosti nenalezl, jednalo se o obytný dům, kde na zahradě vlálo prádlo, nikoho zde nezastihl a nedozvonil se. Navíc je zřejmé, že svědkyně R. (matka obviněné), jež ve společnosti zastávala nejprve funkci prokuristky, následně byla ředitelkou společnosti a zabezpečovala chod společnosti, je dlouholetou známou pana L. G., který společnosti zpracovával účetnictví a byl vlastníkem společnosti Matahiva, s. r. o., jež na adrese formálního sídla společnosti Glutinosa, s. r. o., má rovněž své sídlo. Dle svědka L. G. (č. l. 635) se má jednat o dům ve vlastnictví Ing. J. a jeho manželky, jež je zároveň vlastníkem společnosti Linea Home, s. r. o., které patřil dříve výrobní závod společnosti Glutinosa, s. r. o., a která paní R. v minulosti zaměstnávala (zaměstnávala po celou dobu i svědkyni S., jež ve společnosti Glutinosa, s. r. o., zpracovávala personální a mzdovou agendu). Dle L. G. společnost Glutinosa, s. r. o., měla mít v domě kancelář v rámci kanceláře Matahiva, s. r. o., tj. nikoli svůj vlastní prostor. Pokud se zde měla nacházet jakákoli administrativní pracovnice (sekretářka), jednalo se o asistentku L. G. (č. l. 636) paní S. V. Nelze navíc přehlédnout, že v současnosti je paní R. zaměstnaná ve společnosti Matahiva, s. r. o., tj. v bývalé společnosti pana G. (aktuálně je společnost přepsána na dceru pana G.). Rovněž k dokreslení personálních vztahů uvnitř i vně společnosti je třeba ještě zmínit, že sám účetní společnosti pan L. G. psal výdajové pokladní doklady na půjčky, jež měl poskytovat společnosti Glutinosa, s. r. o., na adresu závodu (č. l. 640 a násl.). Podle názoru obvodního soudu lze shrnout, že veškerá podnikatelská činnost jak ve vztahu k majoritnímu odběrateli, tak ve vztahu k obchodním partnerům, zaměstnancům apod. byla ve společnosti Glutinosa, s. r. o., ze strany obviněné (potažmo dalších osob vystupujících jménem společnosti) vyvíjena na adrese závodu Dlouhá Ves 44 či na jiných místech, jež nebyla přesně zjištěna (patrně bydliště obviněné), zcela jednoznačně však nikoli na území obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6. Pokud tedy jde o místo, kde se obviněná rozhodla sebe obohatit tím, že uvedla poškozené v omyl a způsobila tímto činem značnou škodu, jedná se o místo závodu společnosti (Dlouhá Ves 44, okres Klatovy). O místě, kde nastal škodlivý následek jednání zástupců společnosti není pochyb, když k tomuto zcela nepochybně došlo v sídle poškozených, tj. na v případě poškozené společnosti Tepon s. r. o. v konkurzu (dříve Omega Trans spol. s r. o.), se sídlem Plzeň Jižní Předměstí, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu Plzeň město, v případě poškozené společnosti Valatrans, a. s., se sídlem Liptál, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu ve Vsetíně, v případě poškozené společnosti Stora Enso Wood Product Ždírec, s. r. o., se sídlem Ždírec nad Doubravou, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, v případě poškozené společnosti Izotem, s. r. o., se sídlem Sudoměřice u Bechyně Bežerovice, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Táboře, v případě poškozené společnosti Merka Spedition, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Hradci Králové, v případě poškozené společnosti DHL Expres Czech Republic, s. r. o., se sídlem Ostrava Přívoz, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Ostravě, v případě poškozeného J. Ž., místem podnikání Klatovy, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Klatovech, v případě poškozeného L. L., místem podnikání Sušice, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Klatovech, v případě poškozené společnosti Burko, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s. r. o., se sídlem Sušice, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Klatovech, v případě poškozeného B. S., místem podnikání Blatná, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu ve Strakonicích, v případě poškozené společnosti Geis CZ s. r. o., se sídlem Ejpovice, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Rokycanech, v případě poškozené společnosti Büroprofi, s. r. o., se sídlem České Budějovice, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu v Českých Budějovicích, v případě poškozeného Ing. P. D., místem podnikání Polička, kdy toto místo se nachází v obvodě Okresního soudu ve Svitavách.

Obvodní soud pro Prahu 6 proto po předběžném projednání obžaloby rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť je společně nadřízen jemu a soudům, jež jsou podle soudu příslušné, tedy Obvodnímu soudu pro Prahu 6 a okresním soudům Plzeň-město, Vsetín, Havlíčkův Brod, Tábor, Hradec Králové, Ostrava, Klatovy, Strakonice, Rokycany, České Budějovice a Svitavy, jejichž věcná příslušnost připadá v úvahu.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu a dospěl k závěru, že Obvodní soud pro Prahu 6 není příslušný k projednání věci.

Především nutno konstatovat, že z obsahu spisového materiálu vyplývají skutečnosti uváděné Obvodním soudem pro Prahu 6 v podrobném a pečlivě zpracovaném usnesení ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 58 T 9/2016. Nejvyšší soud se s tímto rozhodnutím ztotožnil, a proto v podrobnostech na něj odkazuje.

Podle obžaloby se obviněná měla dopustit zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírky rozhodnutí a stanovisek NS.). Místem spáchání trestného činu podvodu jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil.

Z úředního záznamu o podaném vysvětlení obviněné M. K. na č. l. 597 a násl. tr. spisu vyplývá, že své jednání nepopírá, avšak domnívá se, že nehrazení pohledávek nevzniklo její vinou. Na místo odkud sjednávala uvedené obchody, nebyla dotazována. Z protokolu o výslechu obviněného (č. l. 2505, svazek 9 tr. spisu) vyplývá, že obviněná využila svého práva a ve věci nevypovídala. Z výpovědí poškozených je zřejmé, že byli obviněnou ohledně dopravy či jiných služeb telefonicky kontaktováni a objednávky byly řešeny prostřednictvím e-mailu. V převážné většině případů šlo o přepravu zboží z nebo do místa provozovny společnosti Glutinosa, s. r. o., v Dlouhé Vsi, okres Klatovy, přičemž sjednaná práce dopravců nebyla obviněnou uhrazena. Obviněná měla uzavírat další obchody s vědomím, že nebude moci provedené služby uhradit, čímž měla poškozené uvádět v omyl.

Aplikujeme-li výše uvedené zásady na uvedený případ, je zřejmé, že se v daném případě jedná o tzv. distanční delikt, přičemž k jednání obviněné naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu podvodu nedošlo podle dosud zjištěných skutečností v sídle společnosti Glutinosa, s. r. o., v Praze 6. Z dostupného spisového materiálu nelze dovodit, odkud obviněná činila objednávky služeb (s vědomím, že je neuhradí). Obviněná nebyla na tuto skutečnost dotazována a posléze ve věci odmítla vypovídat. Poškození vypovídají tak, že objednávky byly činěny telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Evidentně však poškození vykonávali sjednané služby pro obviněnou odvozem či dodáním uvedeného zboží či služeb (poškozený Ing. P. D. osobně prováděl certifikaci zboží v provozovně společnosti) v provozovně společnosti Glutinosa, s. r. o., v Dlouhé Vsi, okres Klatovy. Zde také měli být uváděni v omyl ohledně úhrady za jejich služby. Obviněná sama má v Dlouhé Vsi, okres Klatovy, trvalé bydliště. Místem, kde měl nastat následek trestného činu, jsou sídla poškozených společností, jež jsou v obvodech mnoha soudů po celé České republice (viz skutek uvedený v obžalobě a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 58 T 9/2016).

V úvahu tak přichází příslušnost více okresních soudů k projednání věci. Nejvyšší soud shledal vhodným, aby trestní věc obviněné projednal příslušný Okresní soud v Klatovech, v jehož obvodu má společnost Glutinosa, s. r. o., provozovnu, odkud bylo odváženo a přiváženo zboží a prováděny služby, které nebyly obviněnou poškozeným uhrazeny, v jehož obvodu měl nastat ve třech případech následek trestného činu a v jehož obvodu má obviněná také trvalé bydliště.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že Okresní soud v Klatovech je místně příslušný k projednání věci.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu