7 Td 5/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 5/2017-14 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 15. února 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného A. B. , vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 2/2017, o návrhu soudu na delegaci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Benešově neodnímá .
O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Benešově podala dne 29. 12. 2016 u Okresního soudu v Benešově obžalobu na obviněného A. B. pro ad 1 6) pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku a ad 7) přečin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku.

Přečinů se měl podle obžaloby dopustit tím, že 1. dne 20. 4. 2015 v P. čp. ..., obec Týnec nad Sázavou, převzal pod nepravou identitou jako J. V. od F. P., částku 75 000 Kč, kterou na něm vylákal pod smyšlenou legendou nákupu a následného prodeje neupřesněné nemovitosti, kdy k zajištění této půjčky vyhotovil poškozenému směnku, v níž se zavázal vrátit zapůjčené prostředky ve lhůtě do 1. 6. 2015, včetně odměny za zapůjčení peněz, přičemž v jím určeném termínu ani v žádném pozdějším termínu poškozenému peníze nevrátil, později se pro něj stal zcela nekontaktním a způsobil mu tak škodu ve výši 75 000 Kč, 2.a) dne 19. 2. 2016 převzal ve Zlíně, před pobočkou České pošty od R. M., bytem K. ..., Zlín pod falešnou záminkou obstarání osobního vozidla tovární značky SUZUKI SX4, dle jejího vlastního výběru, částku 50 000 Kč, představující zálohu na kupní cenu vozidla, přičemž vozidlo nedodal, peníze poškozené nevrátil, později se pro ni stal zcela nekontaktním a uvedením v omyl jí způsobil škodu ve výši 50 000,- Kč, b) dne 2. 3. 2016 si nechal od R. M., bytem viz shora zaslat na účet č. ..., vedený na jméno J. V., k němuž měl dispoziční právo, neboť se za tuto osobu neoprávněně vydával, částku 12 000 Kč, představující platbu nezbytnou pro pořízení vozidla Suzuki SX4 dle výběru poškozené, přičemž vozidlo nedodal, peníze poškozené nevrátil, později se pro ni stal zcela nekontaktním a tím navýšil škodu podvodným jednáním poškozené způsobenou na celkovou částku 62 000,- Kč, 3. nechal si na účet č. ..., vedený na jméno J. V., k němuž měl dispoziční právo, neboť se za tuto osobu neoprávněně vydával, zaslat od R. V., bytem B. n. ..., Zlín, souhrnnou částku 76 000 Kč, kdy se jednalo o částky 12 500 Kč zaslanou mu dne 23. 2. 2016, 7 000 Kč zaslanou mu dne 25. 2. 2016, 20 000 Kč zaslanou mu dne 29. 2. 2016, 5 000 Kč zaslanou mu dne 4. 3. 2016, 5 000 Kč zaslanou mu dne 11. 3. 2016, 22 000 Kč zaslanou mu dne 15. 3. 2016 a 4 500 Kč zaslanou mu dne 18. 3. 2016, přičemž shora uvedené peněžní částky na poškozeném vylákal pod falešnou záminkou, že je použije na rekonstrukci domu, který zakoupil se svou přítelkyní a na úhradu dědického řízení a vrátí mu je na konci března 2016, kdy se mu uvolní z termínovaného vkladu cca 800 000 Kč a připadne mu také dědictví, přičemž peníze poškozenému v termínu a ani nikdy později nevrátil a uvedením v omyl mu způsobil škodu ve výši 76 000 Kč, 4a) v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu 2015 vylákal pod příslibem obstarání bytu v bytovém domě v ul. G. H. ..., Ostrava Mariánské Hory od K. A., bytem P. ..., Ostrava- přívoz. částku 4 000 Kč, kterou mu poškozená K. A. předala v uvedené době ve škole Sokrates v Ostravě, b) v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu 2015 vylákal na K. A. pod falešnou záminkou převodu peněz ze Slovenska do České spořitelny v ČR a na zaplacení kauce k nájmu bytu na adrese G. H. v Ostravě, částku 4 000 Kč, kterou mu poškozená předala v jím obývaném bytě v ul. P. ..., Ostrava, přičemž peníze takto vylákal pod příslibem, že jí je v nejbližší době vrátí, což až doposud neučinil, c) v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu 2015 pod stejnou záminkou vylákal od K. A. částku 3 600 Kč na převod peněz ze Slovenska do České spořitelny v ČR a na zaplacení kauce k nájmu bytu na adrese G. H. v Ostravě, kdy poškozená mu toto částku předala v jím obývaném bytě č. .., ul. P. ..., Ostrava, přičemž peníze na ní takto vylákal pod příslibem, že jí je v nejbližší době vrátí, což však až doposud neučinil, d) dne 27. 10. 2014 v obchodním centru Futurum v Ostravě uvedl v omyl K. A. tím, že ji přemluvil k tomu, aby na své jméno uzavřela smlouvu s Vodafone Czech Republic, a.s. na telefonní přístroj a poskytování telekomunikačních služeb a aby mu dala telefonní přístroj spolu se SIM kartou do užívání s příslibem, že měsíční platby bude platit on, přičemž ve skutečnosti v období od 27. 10. 2015 do 19. 11. 2015 využil služeb Vodafone Czech Republic, a.s. v hodnotě 3 199 Kč, které neuhradil a na místo něho je musela uhradit K. A., která tak ještě navíc zaplatila při uzavírání smlouvy částku 877 Kč za telefonní přístroj a dále byla nucena místo něj splácet zbytek hodnoty telefonu po dobu 24 měsíců částkou 100 Kč měsíčně, 5a) v blíže nezjištěné době v září 2015 vylákal na R. M., bytem F., Brušperk částku 9 200 Kč pod záminkou koupě bytu, kterou mu poškozený předal ve škole Sokrates v Ostravě, přičemž se ústně zavázal, že peníze mu vrátí v nebližší době, jakmile mu budou převedeny ze Slovenska na účet u České spořitelny v ČR, což však neučinil do současné doby a stal se pro poškozeného nekontaktním, b) v blíže nezjištěné době v září 2015 vylákal od R. M. pod touž záminkou, tedy koupě bytu, částku 7 800 Kč, kterou mu R. M. předal ve škole Sokrates v Ostravě, přičemž se ústně zavázal, že peníze mu vrátí v nejbližší době, jakmile mu budou převedeny peníze ze Slovenska do České spořitelny v ČR, což však do současné doby neučinil a stal se pro poškozeného nekontaktním, c) v blíže nezjištěné době v říjnu 2015 vylákal od R. M. ještě další částku 2 500 Kč na pořízení bytu, kterou mu poškozený opět předal ve škole Sokrates v Ostravě, přičemž se ústně zavázal, že peníze mu vrátí v nejbližší době, jakmile mu budou převedeny peníze ze Slovenska do České spořitelny v ČR, což však do současné doby neučinil a později se stal pro poškozeného nekontaktním, d) dne 10. 11. 2015 vylákal od poškozeného R. M. částku 970 Kč pod záminkou úhrady dluhu za opravu vozidla, kterou si nechal poškozeným poslat prostřednictvím společnosti Fortuna Game, s.r.o., na její pobočce v Ostravě Mariánských Horách, přičemž v telefonickém rozhovoru poškozenému přislíbil, že dluh vrátí následujícího dne, což však do současné doby neučinil, 6 . v blíže nezjištěné době měsíce ledna nebo února 2016 vylákal podvodně od T. B., ve Zlíně, část P. Ž. ..., částku 11.400 Kč, pod příslibem zajištění práce v zahraničí pro poškozeného, kterou však nezajistil, ani to nebylo v jeho možnostech a uvedenou částku poškozenému na jeho opakované výzvy do současné doby nevrátil, přičemž ve všech výše popsaných případech neměl od počátku v úmyslu podvodným způsobem od poškozených vylákané finanční prostředky vrátit, vystupoval pod smyšleným jménem, byl bez stálého zdroje příjmů a na jejich úkor se takto obohatil o částku 49 837 Kč, 7. v jarních měsících roku 2015 si po předchozí domluvě opatřil od dosud nezjištěného muže v přesně nezjištěném místě doklady osoby J. V., bytem Velký Bĺh, Slovenská republika, kdy se konkrétně jednalo o občanský průkaz č. ... a řidičský průkaz ev. č. ..., v úmyslu užít těchto dokladů jako pravých, ačkoliv věděl, že uvedené osobní doklady jsou padělané a tyto opakovaně užil jak pravé k prokázání své totožnosti .

Nejvyššímu soudu byl dne 11. 1. 2017 předložen trestní spis Okresního soudu v Benešově sp. zn. 1 T 2/2017 s návrhem soudu na delegaci podle § 25 tr. ř. V návrhu okresní soud uvádí, že obžaloba bylo u tohoto soudu podána proto, že v jeho obvodu bydlí jeden z poškozených. Ostatní skutky měl obviněný spáchat ve Zlíně a Ostravě. Obviněný sám bydlí a pracuje ve Zlíně, resp. v jeho blízkosti. K okresu Benešov nemá žádný vztah, s poškozeným se seznámil na inzerát. Ostatní svědci podle soudu bydlí ve značné vzdálenosti od Okresního soudu v Benešově, a to čtyři svědci ve Zlíně a dva svědci v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Další svědek, jehož výpověď přichází v úvahu, bydlí na Slovensku. Z trestního spisu podle soudu vyplývá, že žádný z poškozených nebyl v přípravném řízení relevantně vyslechnut v postavení svědka, všichni tedy budou muset být slyšeni soudem, nejlépe za přítomnosti obviněného. Podle Okresního soudu v Benešově je konání řízení v uvedené věci tamním soudem z hlediska zásad hospodárnosti a rychlosti řízení značně neekonomické a nevhodné, nelze očekávat, že by se bez problémů podařilo dosáhnout současné účasti obviněného a nejdůležitějších svědků u tamního soudu, a to již s ohledem na věk některých z nich. Navíc podle soudu jsou místně příslušné i další dva soudy, u nichž by vedení řízení bylo nepochybně spojeno s mnohem menšími komplikacemi a bylo by možno očekávat mnohem rychlejší a plynulejší průběh řízení. Soud ve svém návrhu uvedl, že v přípravném řízení bylo řízení vedeno policejními orgány v místě spáchání skutků, posléze došlo k vedení řízení na tamním okrese. Uvedené skutečnosti považuje okresní soud za důležité důvody podle § 25 tr. ř. Má za to, že Okresní soud ve Zlíně, popř. Okresní soud v Ostravě mají vhodnější podmínky pro vedení řízení v uvedené věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v usnesení Okresního soudu v Benešově a dospěl k následujícímu závěru.

Nejprve je nutno uvést, že není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Benešově k projednání věci, neboť v obvodu tohoto soudu se měl obviněný v jednom z případů dopustit přečinu podvodu (uvedeného v obžalobě). U tohoto soudu byla také podána na obviněného obžaloba, čímž se tento soud stal místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle hledisek § 18 odst. 1 tr. ř. mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Nejvyšší soud se tedy zabýval návrhem soudu na odnětí věci příslušnému Okresnímu soudu v Benešově a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně, případně Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněný se v posuzované věci měl dopustit přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku a přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku tím, že měl pod nepravou identitou pod smyšlenými záminkami vylákat od šesti poškozených finanční hotovost, kterou od počátku neměl v úmyslu těmto vrátit. K jednání obviněného naplňujícímu objektivní stránku přečinu mělo dojít z podstatné části ve Zlíně, v Ostravě a pouze v jednom případě na místě v okrese Benešov. Ke slyšení v hlavním líčení je v obžalobě navrženo 7 svědků, z nichž 3 pochází ze Zlína (popř. z okresu Zlín), jeden z Frýdku-Místku, jedna svědkyně je z Ostravy, jeden svědek bydlí ve Slovenské republice a jeden bydlí v okrese Benešov. Obviněný bydlí ve Zlíně.

Z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti uváděné Okresním soudem v Benešově v jeho návrhu na delegaci. V protokolu o výslechu obviněného na č. l. 19 tr. spisu se podává, že tento bydlí a zdržuje se v současné době ve Zlíně.

Nejvyšší soud po zvážení skutečností vyplývajících z obsahu spisového materiálu, na základě výše uvedeného, neshledal v tomto konkrétním případě důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Benešově, a jejím přikázáním Okresnímu soudu ve Zlíně nebo v Ostravě, v jejichž obvodu obviněný měl spáchat větší část žalované trestné činnosti, nebude podstatně lépe zabezpečeno řádné projednání a objasnění věci. Byť v obvodu Okresního soudu ve Zlíně nebo v Ostravě, tedy v lepší dojezdové vzdálenosti bydlí většina svědků, jejich počet není nijak výjimečný a z hlediska řádného objasnění věci, za dodržení požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, jsou k tomu dány podmínky i u místně příslušného Okresního soudu v Benešově, kde řízení a objasnění věci nebude značně ztíženo zajišťováním přítomnosti svědků se vzdálenějším bydlištěm a nebude to ani neúměrně zvyšovat náklady řízení.

Nejvyšší soud zdůrazňuje, že použití ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Musí jít tedy o případy zcela výjimečné, o který se ale v tomto případě nejedná, když bydliště většiny svědků mimo obvod soudu příslušného k projednání věci, je běžnou skutečností.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 15. února 2017


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu