7 Nd 348/2000
Datum rozhodnutí: 24.10.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 348/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ve věci řízení o opravném prostředku navrhovatele R. R., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, ze dne 10. 5. 2000 č. 5601206919/160, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Ca 141/2000, rozhodl o návrhu R. R. na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 24. října 2000Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec