7 Nd 347/2000
Datum rozhodnutí: 18.10.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 347/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku navrhovatele W. D., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, ze dne 31. 8. 1999, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 67/2000, rozhodl o návrhu Městského soudu v Praze na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 67/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2000Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann