7 Nd 313/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 313/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci řízení o dědictví po J. F., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. D 779/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. se zřetelem k ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po J. F., vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. D 779/2000, se k návrhu pozůstalých dcer Z. F. a V. H., přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Písku.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman