7 Nd 310/2000
Datum rozhodnutí: 13.09.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 310/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci žalobce K. H., proti žalovanému OD B. k B., s. r. o., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 27/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 27/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann