7 Nd 302/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 302/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v právní věci žalobce MUDr. R. D., proti žalované I. D., o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 10 C 546/2000 rozhodl o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu Brno - venkov z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu Brno - venkov.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 29. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec