7 Nd 290/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 290/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ve věci řízení o dědictví po V. C., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 D 792/2000 za účasti J. G., V. G., a A. P., rozhodl o návrhu těchto účastníků řízení na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8 z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 29. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec