7 Nd 262/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 262/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v právní věci žalobce Středočeská energetická akciová společnost se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, proti žalovanému M. T., o zaplacení částky 11 554,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 145/99, rozhodl o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Kladně z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu v Kladně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, protože bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 25. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec