7 Nd 261/2000
Datum rozhodnutí: 02.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 261/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci řízení o dědictví po Mgr. E. O., roz. S., zemřelé 23. 4. 2000, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1402/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1402/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění ( § 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. srpna 2000

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu