7 Nd 227/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
7 Nd 227/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci navrhovatele Investiční a poštovní banka, a. s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, zastoupeného Ing. P. Š. , ředitelem ÚOJ Žirocentrála, právně zastoupeného JUDr. J. V., právničkou ÚOJ Žirocentrála,, JUDr. Z. H., právničkou ÚOJ Žirocentrála, adresa pro doručování : IPB, a. s., divize Poštovní spořitelna, ÚOJ Žirocentrála, Roztylská 1, Praha 4 - Chodov, proti odpůrci E. K., o zaplacení částky 296,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech, pod sp. zn. 10 C 29/2000, o návrhu odpůrce na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 C 29/2000 se přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman