79 INS 7121/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvvl I . vv.. Ivvl llv vl-vvlvvvvvllv

79INS 7121/2016 -A-13, usnesení VS, lh. 22/5, tisková skupina 22418-5/2016 LHŮTA Lhůta: 22.05.2016

2VSPH801_16.docx 2016/05/10 13:59:16 Mgr. Čermák Tomáš, advokát, ID: ČERMÁK TOMÁ 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Čermák-Čermák Tomáš, Mgr., advokát, Na Sadech 2033/21, 37001 České Budějovice, cz ID DS: ftnhutj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

16.05.201612:22:21

Miloslava Blahnová 16.05.2016 15:08:34

Zprávu vypravil:

Doručeno:

16.05.2016 12:22:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.201612:22:21 16.05.2016 15:08:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:09 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :40

Krykorková VendulaSpisová značkaz79INS 7121/2016 Identifikace dotazu:22418-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 09:18 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůID:ČERMÁK TOMÁ Stav DS Přístupná

TYPľadvokát ID DS:ftnhutj

AdresátzMgr. Čermák Tomáš, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK Název DS Tomáš Čermák, firma: Mgr. Tomáš Čermák, advokát, ev.Č. 10842

IČ: 71333452

Adresa: Na Sadech 21/2033, 37001 České Budějovice, CZ

har. 07.06.1979nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

MSPH Tama max/ano-a-Jlłr :až

Referát pro kancelář:

IIILTanaaaní VS Praha na 15.1. :li-'13 aašli :vlašt' aaarupci dlužníka ( Mgr. 'Ihmaš (Icrmak, adt'ükat) du datm'é schránky

E) poté apia přadej :RS: kauunla IN