79 INS 31475/2015
. MHF " g'

FŘŮM 'IIII . .r r "a i r

I_ Ú'Na

13.6.1513 iiiiii .i iiiiiiiiiiiii u

--------------II

i F i + l ł l i l I ł I l I H Il ''''''''''''' .l llllllllllllll u.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !Il

--------------------------------------------------J-I

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v- v "vv-l -vv lvvl lv .vv vnvvvvvav-v

79INS 31475/2015 -P15-4 usn. o změně rozhodnutí soudu HŘ, tisková skupina 46394-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

79 INS 31475 přihláška od 2016/05/13 09:26:46 Mgr. Tomko Maroš, IČ: 01334204, obch.náz.-advokát, advokát, ID: TOM K0 MARO 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 14

Maroš Tomko-Mgr. Maroš Tomko, advokát, Bozděchova 1840/7, 15000 Praha 5, CZ ID DS: hrcqwnt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201613:09:18

Štěpánka Heřmánková 16.05.201613:22:18

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.201613:09:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 13:22:18 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 10:06 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :48

Vejmanová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv . ÚIV v-vl .vv-v vI-I v.. v. I .nv-vlv-I

79INS 31475/2015 -P15-4 usn. o změně rozhodnutí soudu HŘ, tisková skupina 46394-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

79 INS 31475 přihláška od 2016/05/13 09:26:46 Ing. Tlustý anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15663426, ins. správce, ID: TLUSTÝ PAVE600621 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Tlustý-lng. anonymizovano Tlustý, Sládkova 449/22, Děčín l., 405 01

ID DS: g7pykb3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201613:09:18

Štěpánka Heřmánková 16.05.2016 13:32:24

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.201613:09:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 13:32:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 10:06 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01:48

Vejmanová Jindrač. j. KSUL-P15-4 KC; 1. Zveřejni usnesení V IR V oddílu P a vyznač den, hodinu a minutu zveřejnění V IR 2. Doruč usnesení do DS, není-li, doručenka typ III: 1x dlužníkům 1x ins. správci:

IX věřiteli č. 14

Lh.: AS k PM, poté Výzva na správce na ZPJ

V Ústí nad Labem dne 13. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová samosoudkyně

Spisová značka:79INS 31475/2015 Identifikace dotazuz46394-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 12:01 Kontrolu proved :ZHeřmánková Štěpánka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Tomko Maroš, IČ: 01334204, TYPľadvokát IDzTOMKO MARO 1 obch.náz.-advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:hrcqwnt Stav DS Přístupná

Název DS MARoš TOMKO, firma: Mgr. MARoš TOMKO, advokát, ev.č. 14820 IČ: 01334204 Adresa: Bozděchova 7/1840, 15000 Praha, CZ nar. 30.05.1982

Adresátzľng. Tlustý anonymizovano , nar. Typľins. IDzTLUSTÝ PAVE6006 anonymizovano , IČ: 15663426, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:g7pykb3 Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Tlustý, firma: anonymizovano Tlustý-Insolvenční správce IČ:

Adresa: Sládkova 22/449, 40501 Děčín 1., CZ

anonymizovanonepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDemeter anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: IDzDEMETERJOZE050553 1 IC: 11427752, podnikající FO í FO Hledáno v DS:typ: PFO, Demeter, Jo anonymizovano , 11427752 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzDemeterová Verona, nar. T31 fyzická IDzDEMETERVER0170953 1 17.09.1953, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Demeterová, Verona, 17.09.1953Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R