79 INS 27183/2015
LI Fmtirludrunmhyim. wmmam dn: 11.31511 '-

I--: 'II-'-'u u-mmmmícnnumu ML

'IIIIl-S-EDIE-I-

ł' H 79 INS ITISBIIÚIS-B-IS, nam-353111 VS, lh.

*-t anonymizovano Sivíčküvá 'v

Q-..h ......... ...i h HET. dttnhmllmamumm ŽIÍÚIĚÉI'SKÉ 742322 (š) *wmmwu HH Praha 'Ú (3-!Martinu-iWMMMIW:v I' mamma..mmwm

...4"mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

valvvv vvlv .lvl l vvlvl-vvi-v Ivlvllvvvv

79INS 27183/2015 -B-15, usnesení VS, |h. 6/6, tisková skupina 12224-5/2016 LHŮTA Lhůta: 06.06.2016

2VSPH733_16.docx 2016/05/05 11:49:53 Mgr. Stínková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65731905, ins. správce, ID: STÍNKOVMART725207 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Stínková-Mgr. anonymizovano Stínková, T. G. Masaryka 346, 27201 Kladno, CZ ID DS: n9gyg6d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201617:07:19

Miloslava Blahnová 12.05.201610:27:05

Zprávu vypravil:

Doručeno:

11.05.2016 17:07:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.201617:07:19 12.05.201610:27:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 08:18 Kontrolu provedl:

13.05.2016 00:54

Krykorková VendulaSpisová značkaz79INS 27183/2015 Identifikace dotazuzl2224-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 14:45 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Stínková anonymizovano , nar. Typľins. ID:STÍNKOVMART725Z anonymizovano , IČ: 65731905, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:n9gyg6d Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Stínková, firma: anonymizovano Stínková-Insolvenční správce

IČ: 65731905

Adresa: T.G.Masaryka /346, 27201 Kladno, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Sivíčková anonymizovano , anonymizovano , TSWM fyzická ID:SIVÍČKOŠÁRKO40483 1 fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Sivíčková, Šá anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R' i

MET-'H ?a INS :nas/2015-7+. na- Ef-ř R fer't I'Ú kan el :

[Íanaacní 'lži Praha aa :5.1. B-l 5 aašü:

J' l) Dlužníci: Sarłça Sit'ačkuta-do I'JL'Š, jinak püštüu DI 2) insolvenční aprat'krní Ús'lgr. anonymizovano Stíakt'wa)-da DS

Lhůta: l. T. 16-pro VSE-zprava IS u Čínnnatí