79 INS 25816/2014
mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v. Iv-vlvll v. lvl .vv-v lv-vv vvvvlvvlvUI-lvv

79INS 25816/2014 -B27 usn. o povolení výjimky HŘ, tisková skupina 74951-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 08.06.2016

KSUL 79 INS 25816 S podmí 2016/05/20 13:32:04 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ SPRÁVA SOCI 14

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 9

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:36:57

Štěpánka Heřmánková 23.05.2016 15:36:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:36:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:39:30 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: Vejmanová Jindra

24.05.2016 02:21

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-v-Ivlvv l vvi-v l lv v.-Ivvvvl v-vvvv

79INS 25816/2014

-B27 usn. o povolení výjimky HŘ, tisková skupina 74951-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 08.06.2016

KSUL 79 INS 25816 s podmí2016105/20 13:32:04 Mgr. Kolář anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66249996, ins. správce, ID: KOLÁŘ MART720117 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kolář-Mgr. anonymizovano Kolář, Na Vinici 1227/32, 40502 Děčín, CZ

ID DS: cevx3rb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:36:56

Štěpánka Heřmánková 24.05.2016 10:57:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:36:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 10:57:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 08:15 Kontrolu provedl:

25.05.2016 00:39

Vejmanová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-vlvllvvv vlvlvl lvl' lvlvv v vvlvlvvv

79INS 2581 612014 -B27 usn. o povolení výjimky HŘ, tisková skupina 74951-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 08.06.2016

KSUL 79 INS 25816 s podmí2016105/20 13:32:04 JUDr. Vávrová Zuzana, IČ: 40891291, obch.náz.-advokátka, advokát, ID: VÁVROVÁZUZA 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Zuzana Vávrová-Vávrová Zuzana, JUDr., advokátka, Zítkova 814/4, 41201 Litoměřice, CZ ID DS: hy2fy2d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 15:36:53

Štěpánka Heřmánková 25.05.2016 06:21 :09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 15:36:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:36:53 25.05.2016 06:21:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 10:06 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:21

Vejmanová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v- vv-vv. I l--vv lvlvv vlvl 'Il lvvvvv-lvvlvv

79INS 2581 612014 -B27 usn. o povolení výjimky HŘ, tisková skupina 74951-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 08.06.2016

KSUL 79 INS 25816 S podmí 2016/05/20 13:32:04 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, ostatní OVM, ID: VŠEOBECNÁ 51

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 7

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠ'Í'OVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, cz ID DS: i48ae3q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 15:36:56 23.05.2016 15:36:57

Štěpánka Heřmánková 23.05.2016 15:36:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:36:56 23.05.2016 15:36:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 17:00:06 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:28 Kontrolu provedl: Vejmanová Jindra

24.05.2016 02:21

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv" Ivvvlv-vl-I Ivlvv v". v VI v Ivvvvvv-

79INS 25816/2014

-B27 usn. o povolení výjimky HŘ, tisková skupina 74951-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 08.06.2016

KSUL 79 INS 25816 s podmí 2016/05/20 13:32:04 Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, právnická, ID: PROVIDENT25621351 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 13

Provident Financial s.r.o., OIbrachtova 2006/9, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: irtvgki

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:36:50

Štěpánka Heřmánková 23.05.2016 16:14:30

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 15:36:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:36:50 23.05.2016 16:14:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:26 Kontrolu provedl:

24.05.2016 02:21

Vejmanová JindraSpisová značka:79INS 25816/2014 Identifikace dotazuz74951-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 14:27 Kontrolu proved :ZHeřmánková Štěpánka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresátzJUDr. Vávrová Zuzana, IČ: Typľadvokát lDzVÁVROVÁZÚZA 2 40891291, Obch.náz.-advokátka, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:hy2fy2d Stav DS Přístupná

V

Název DS Zuzana Vávrová, firma: JÚDr. Zuzana Vávrová, advokátka, ev.c. 2730 1Č: 40891291 Adresa: Mírové náměstí 1/9, 41201 Litoměřice, CZ nar. 07.11.1962

Adresát:Všeobecná zdravotní pojištbvna 'ľYPľostatní OVM IEHVŠEOBECNÁ 51 české republiky, IČ: 41197518, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:i48ae3q Stav DS Přístupná

Název DS firma: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 1Č: 41197518

Adresa: Orlická 4/2020, 13000 Praha 3, CZ

AdresátzProvident Financial s.r.o., IČ: Typľpmávnická ID:PROVIDENT25621351 1 25621351, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:irtvgki Stav DS Přístupná

Název DS firma: Provident Financial s.r.o. 1Č: 25621351 Adresa: Olbrachtova 9/2006, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzčeská správa sociálního TYpľostatní OVM ID:ČESKÁ SPRÁVA SOCI 14 zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení 1Č: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzMgr. Kolář anonymizovano , nar. TYPľins. IDzKOLÁŘ MART7201 anonymizovano , IČ: 66249996, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_1NSSPR 1D Ds:cevx3rb Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Kolář, firma: anonymizovano Kolář-Insolvenční správce 1Č: 66249996

Adresa: Na Vinici 32/1227, 40502 Děčín, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátůTisk KSSCEUL Strana 1 z 2 AAM112R

Adresát:Langer anonymizovano , anonymizovano , TSK podnikajíc: ID:LANGER MICH280885 1 IC: 86741861, podnikající FO í PO Hledáno v DS:typ: PFO, Langer, Mic anonymizovano , 86741861 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk KSSCEUL Strana 2 z 2 AAM112R

č. j. KSUL-B-27 Ref. kanc.: 1. Usnesení doruč (do DS, není-li, poštou-typ III.): -IS -dlužníků -věřitelskěmu výboru

-zajištěněmu věřiteli

2. Zveřejni usnesení V insolvenčním rejstříku-vyznač den, hodinu a minutu zveřejnění V IR

Lh.: AS k vyznačení PM, lh. PZ

V Ústí nad Labem dne 23. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová samosoudkyně