79 INS 22307/2013mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vl I v l I vvvv .uv-v v I lvl l l luvvnlvvvv

79INS 22307/2013 -B-54 Rozhodnutí VS o odvolání-zrušeno a vráceno |h. 4/6, tisková skupina 29578-5/2016 LHŮTA Lhůta: 04.06.2016

2VSPH619_15.docx 2016/05/12 15:01 :42 JUDr. Hošt*á|ek Robert, advokát, ID: HOŠ'Í'ÁLEROBE 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Robert Hošt*á|ek-Hošt*á|ek Robert, JUDr., advokát, Žacléřská 1040/1, 19700 Praha 9, CZ ID DS: pb9hhhr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.201611:28:21

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 23.05.2016 15:03:38

19.05.2016 11:28:20 19.05.2016 11 :28:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:03:38 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 07:24 Kontrolu provedl:

24.05.2016 00:19

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlllvvllvv

I-vl v. 'vv-vln II vv

79INS 22307/2013 -B-54 Rozhodnutí VS o odvolání-zrušeno a vráceno Ih. 4/6, tisková skupina 29578-5/2016 LHŮTA Lhůta: 04.06.2016

2VSPH619_15.docx 2016/05/12 15:01:42 Mgr. lng. Hala anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66255414, ins. správce, ID: HALA IVO 740530 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hala-Mgr. lng. anonymizovano Hala, Italská 1583/24, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: 5qrxy86

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.201611:28:11 19.05.201611:28:12

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 19.05.2016 13:18:11

19.05.2016 11 :28:11 19.05.2016 11 :28:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 13:18:11 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 07:24 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01 :35

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlvllvulvvv llvv "vv-'v

I vvvlvlvlvlvl

79INS 22307/2013 -B-54 Rozhodnutí VS o odvolání-zrušeno a vráceno Ih. 4/6, tisková skupina 29578-5/2016 LHŮTA Lhůta: 04.06.2016

2VSPH619_15.docx 2016/05/12 15:01:42 JUDr. Voda Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68754515, ins. správce, ID: VODA JIŘÍ820729 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Jiří Voda-JUDr. Jiří Voda, anonymizovano , Opletalova 1603/57, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 4vek9h4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.201611:28:13 19.05.201611:28:14

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 19.05.2016 11:33:45

19.05.2016 11 :28:12 19.05.2016 11 :28:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 11:33:45 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 07:24 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01:35

Krykorková VendulaSpisová značka:79INS 22307/2013 Identifikace dotazuz29578-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 09:21 Kontrolu proveleIKrykorková'Vendula

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát: JUDr. Hošťálek Robert, advokát 'Týpľadvokát IDzHOŠTÁLEROBE 2 Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:pb9hhhr Stav DS Přístupná Název DS Robert Hošťálek, firma: JUDr. Robert Hošťálek , advokát, ev.Č. 11365 IČ: 71463259

Adresa: Žacléřská 1/1040, 19700 Praha, cz nar. 06.11.1977

Adresát:Mbr. Ing. Hala anonymizovano , nar. Typ ins. 1D HALA 1vo 7405 anonymizovano , IC: 66255414, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:5qrxy86 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Hala, firma: anonymizovano Hala-Insolvenční správce IČ: 66255414

Adresa: Italská 24/1583, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano

AdresátzJUDr. Voda Jiří anonymizovano , nar. Typ ins. ID:VODA J1ŘÍ8207 anonymizovano , IČ: 68754515, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D Ds:4vek9h4 Stav Ds Přístupná

Název DS Jiří Voda, firma: JUDr. Jiří Voda, anonymizovano 1Č: 68754515 Adresa: Opletalova 57/1603, 11000 Praha 1, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RFI |

1.151111 791145 :2307/2013 : 1-g.,-

Refera'g pro kancelář:

[Tanaacní VS Praha na 13.1. 1164 aašlj :aaa-t*:

1) Zástupci dlužníka: _]L7D1:. Rulacrt řlüšťalck, advükat-dn DS 2] Správci: Mgr. Ing. 11:11 I-Iala u da DH 3) Oddělenému správci: _]L'I)r. Frida, 1111.31.-dn DS

Poté apia předlüž aüudci