79 INS 21065/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. vlvl-vl vvlvl Ivvv vvvv vlvvv II.

79INS 21065/2015 -A-37 Rozhodnutí VS o odvolání-odmítnuto |h. jedn. 21/6, tisková skupina 48677-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

3 VPSH 1007 2016 odmítnut 2016/05/20 11:57:47 JUDr. Malenovská Veronika, advokát, ID: MALENOWERO 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Veronika Malenovská-JUDr. VERONIKA MALENOVSKÁ, advokát, Bubeníčkova 112/44, 61500 Brno, CZ ID DS: i8vnej4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201617:49:02

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 01.06.2016 18:35:30

01.06.201617:49:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 18:35:30 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 09:33 Kontrolu provedl:

02.06.2016 02:44

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Iv-vvvvl vlvv lvvlv Ulva vl-v-lvvvlu

79INS 21065/2015 -A-37 Rozhodnutí VS o odvolání-odmítnuto Ih. jedn. 21/6, tisková skupina 48677-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

3 VPSH 1007 2016 odmítnut2016105/20 11:57:47 Mgr. lng. Veselý David, IČ: 73630331, advokát, ID: VESELÝ DAVI 1 Typ DS: PFO_ADVOK

David Veselý-Mgr. Ing. David Veselý, advokát, Hradčanské náměstí 67/8, 11800 Praha 1, CZ ID DS: dq3fy9j

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201617:49:00 01.06.201617:49:01

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 01.06.2016 19:48:34

01.06.201617:49:00 01.06.201617:49:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 19:48:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 09:33 Kontrolu provedl:

02.06.2016 02:44

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v- IIII vvv lvl! UI lvv vvv I v Ivvul-vvv-

79INS 21065/2015 -A-37 Rozhodnutí VS o odvolání-odmítnuto Ih. jedn. 21/6, tisková skupina 48677-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

3 VPSH 1007 2016 odmítnut 2016/05/20 11:57:47 Mgr. Stínková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65731905, ins. správce, ID: STÍNKOVMART725207 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Stínková-Mgr. anonymizovano Stínková, T. G. Masaryka 346, 27201 Kladno, CZ ID DS: n9gyg6d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201617:48:55

Zprávu vypravil: Vendula Krykorková

Doručeno: 02.06.2016 10:52:00

01.06.201617:48:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 10:52:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.06.2016 09:33 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:56

Krykorková VendulaSpisová značkaz79INS 21065/2015 Identifikace dotazuz48677-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 16:41 Kontrolu provedląíKrykorková'Vendula

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Malenovská Veronika, TYPľadvokát ID:MALENOVVERO 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:i8vnej4 Stav DS Přístupná

Název DS Veronika Malenovská, firma: JÚDr. VERONIKA MALENOVSKÁ, advokát IČ: 03266702 Adresa: Bubeníčkova 44/112, 61500 Brno, CZ nar. 04.06.1981

AdresátzMgr. Ing. Veselý David, IČ: Typľadvokát ID:VESELÝ DAVI 1 73630331, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:dq3fy9j Stav DS Přístupná

Název Ds DAVID VESELÝ, firma: Mgr. Ing. DAVID VESELÝ, advokát, ev.Č. 13901 IČ: 73630331 Adresa: Ladova 1/2045, 12800 Praha, CZ nar. 17.03.1982

AdresátzMgr. Stínková anonymizovano , nar. Typ:1ns. ID:STÍNKOVMART7252 anonymizovano , IC: 65731905, ins. správce spravce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:n9gyg6d Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Stínková, firma: anonymizovano Stínková-Insolvenční správce IČ: 65731905

Adresa: T.G.Masaryka /346, 27201 Kladno, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

aIaIJH ?91105121065/2015 651,11 R fer't r cel'ř:

Zašli USHESEIÚ VS Praha na č.1. :lt-3?

1) Zástupci narrhm-atclky: _]LTD1'. 'arnnika Malunnt'kaa, ada-nkatka-Lin DS Ě.) Zástupci dlužníka: Mgr. Ing. David Vadí", advnkat ~ dn DS 3) Insolvenční správní.: : Mgr. anonymizovano Stínknva

Lhůta: 15. Ů. 'lú-pm :KS (příprava k FJ + Ser