79 INS 11251/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-II-lvvvvv ...v lllvvvlv v UI lvvvlvvlv Ilvvlvl

79INS 11251/2016 -A-7, usnesení, lh. 26/6, tisková skupina 12081-6/2016 LHŮTA Lhůta: 26.06.2016

P0-ne květen 16.docx 2016/05/12 12:42:55 UNI CITY s.r.o., IČ: 29136849, právnická, ID: UNI CITY 29136849 1 Typ DS: P0

UNI CITY s.r.o., Holečkova 789/49, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: ryknmdt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.201617:08:15

Miloslava Blahnová 06.06.2016 20:34:31

Zprávu vypravil:

Doručeno:

06.06.2016 17:08:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.201617:08:15 06.06.2016 20:34:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 15:40 Kontrolu provedl:

07.06.2016 02:33

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"--vvll l Ill."

Ivvv v lu-l Ivvlvvlvvvvvv

79INS 11251/2016 -A-7, usnesení + tisk.SOP, lh. 4/6, tisková skupina 28540-5/2016 LHŮTA Lhůta: 04.06.2016

-A-7 KOLKY-formulář,P0-ne květen 16.docx 2016/05/12 12:42:55 Mgr. Homolka Jaroslav, IČ: 76070441, advokát, ID: HOMOLKAJARO 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Jaroslav Homolka-Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 58601 Jihlava, CZ ID DS: j3qhh9c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.2016 15:22:26

Miloslava Blahnová 12.05.2016 17:24:20

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.05.2016 15:22:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 15:22:26 12.05.2016 17:24:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: PřihlásiIa se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 07:01 Kontrolu provedl:

13.05.2016 02:21

Krykorková VendulaSpisová značka:79INS 11251/2016 Identifikace dotazuzl2081-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 15:15 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:UNI CITY s.r.o., IČ: 29136849, Typľprávnická ID:UNI CITY 29136849 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ryknmdt Stav DS Přístupná

Název DS firma: UNI CITY s.r.o. IČ: 29136849 Adresa: Holečkova 49/789, 15000 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:79INS 11251/2016 Identifikace dotazu:28540-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:l2.05.2016 13:30 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Homolka Jaroslav, IČ: TYpľadvokát IDzHOMOLKAJARO 3 76070441, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:j3qhh9c Stav DS Přístupná

Název DS Jaroslav Homolka, rodné příjmení: Homolka, firma: Mgr. Jaroslav Homolka, advokát, ev. č. 13691

IČ: 76070441 Adresa: Palackého 1/5001, 58601 Jihlava, CZnar. 30.07.1982 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

MSPH 79 INS 11251 /2016-A-7-referat

Referát pro Kancelář:

-zveřejní V IR

-doruč do DS (není-li, typem 111.):-zástupci navrhovatelky-Mgr. Jaroslav Homolka + přilož tiskopis pro zaplacení SOP kolkem

-dlužníkovi

-lh.: 31. 5. 16/pošta

12. 5. 16 Jiří RadaKancelaři předáno dne: 12. 5. 2016Vypraveno dne: 12. 5. 2016