78 INS 2236/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvuvvl l v! v llvlv vvvl

78INS 2236/2015 -P1-13 Rozhodnutí VS o odvolání, tisková skupina 23336-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 16.06.2016

3 VSPH 2339 2015.doc 2016/04/12 09:37:33 Seznam cz, a.s., IČ: 26168685, právnická, ID: SEZNAM CZ 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: ykbchcg

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.201613:46:35 21.04.201613:46:36

Zprávu vypravil: Michaela Kápičková

Doručeno: 21.04.2016 13:59:01

21.04.201613:46:35 21.04.201613:46:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 13:59:01 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.05.2016 12:37 Kontrolu provedl: Baštová Lenka DiS.

22.04.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvvvvlv vvll lvl-v "vl- vvnvv-.I'vvvl

78INS 2236/2015 -P1-13 Rozhodnutí VS o odvolání, tisková skupina 23336-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 16.06.2016

3 VSPH 2339 2015.doc 2016/04/12 09:37:33 New Trave|.cz s.r.o., IČ: 27773809, právnická, ID: NEW TTRAV27773809 1 Typ DS: P0

New Trave|.cz s.r.o., Bankovní 1826/6, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: w4tp5zc

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.201613:46:37

Zprávu vypravil: Michaela Kápičková

Doručeno: 21.04.2016 14:07:03

21.04.201613:46:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 14:07:03 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.05.2016 12:37 Kontrolu provedl: Baštová Lenka DiS.

22.04.2016 02:04

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvvvll vvlvlv lvl lv Ulva vvlvl Ilvvvlv lvl

78INS 2236/2015 -P1-13 Rozhodnutí VS o odvolání, tisková skupina 23336-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 16.06.2016

3 VSPH 2339 2015.doc 2016/04/12 09:37:33 Mgr., lng. Hepperová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47634588, ins. správce, ID: HEPPEROEVA 656030 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hepperová-Mgr., lng. anonymizovano Hepperová, Rybářská 1665/2, Opava-Předměstí, 746 01 ID DS: 868xzpr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.201613:46:35

Zprávu vypravil: Michaela Kápičková

Doručeno: 22.04.2016 08:10:19

21.04.201613:46:34 21.04.201613:46:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.04.2016 08:10:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.05.2016 12:37 Kontrolu provedl: Baštová Lenka DiS.

23.04.2016 00:59Spisová značkaz78INS 2236/2015

Identifikace dotazu:23336-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:21.04.2016 10:55 Kontrolu provedl: Kápičková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost přístupná DS:3 adresátů

DS:3 adresátůNázev DS IČ:

Adresa:

Název DS IČ: Adresa:

Adresát:Mbr., 30.10.

IČ:

Adresa:Adresát:Seznam cz, a.s., právnická Údaje o schránce: typzpo firma:

26168685

Radlická 10/3294,

AdresátníNew Travel.cz s.r.o., 27773809, právnická Údaje o schránce: typzpo firma:

27773809

Truhlářská 3/1108,

Ing. Hepperová anonymizovano , nar. 1965, IČ: 47634588, ins. správce Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Název DS anonymizovano Hepperová,

47634588

Rybářská 2/1665, nar.

IČ:

Seznam.

26168685, Typľprávnická ID:SEZNAM CZ

ID DS:ykbchcg Stav DS Přístupná cz, a.s.

15000 Praha 5, CZ

V

IC: Typľprávnická IDzNEW TTRAV27773809

ID DS:w4tp5zc Stav DS Přístupná

New Travel.cz s.r.o.

11000 Praha 1, CZ Typľins. ID:HEPPEROEVA 656030 správce

ID DS:868xzpr

anonymizovano Hepperová-Insolvenční správce

Stav DS Přístupná firma:

74601 Opava, CZ

30.10.1965

1

1nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a . s .

Strana 1 z 1

AAM112R

č.j.MSPH-P1-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'Cl'lIlÍhO soudu ze dne 1.dubna 2016 č.j. 3 VSPH 2339/2015-P1-13

-doruč:

1) dlužnikovi: New Travel.cz s.r.o., Bankovní 1826/6, Moravská Ostrava, Ostrava do jeho datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky I

2) insolvenční správkyni: Mgr.Ing. anonymizovano Hepperová, Rybářská 1665/2, 746 01 Opava-Předměstí do její datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky I

3) věřiteli č.1: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/ 10, Praha 5 do datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky I

Lhůta: po vrácení doručenek předlož

V Praze dne 21.dubna 2016 Hana Vítová vyšší soudní úředníkKanceláři předáno dne: 21 .dubna 2016Vypraveno dne: 21. dubna 2016

Zveřejněno dne: 21. dubna 2016

č.j. MSPH-P1

POKYNY PRO KANCELÁŘ:

ł) právní moc usnesení VI'Cl'lIlÍhO soudu v Praze č.j. 3 VSPH 2339/2015-P1-13 vyznačena dnem 12.dubna 2016

-zveřejní v ínsolvenčním rejstříku

2) právní moc usnesení ze dne 20.října 2015 č.j. MSPH-P1-4 vyznačena dnem 12.dubna 2016

-zveřejní v ínsolvenčním rejstříku

-vyznač v počítačové databázi odmítnutí přihlášky č. 1 ve výši 477 848,-Kč dle výroku rozhodnutí na č.1.4

-poté založ

V Praze dne 26.května 2016

Hana Vítová vyšší soudní úředníkKanceláři předáno dne: 26.května 2016Vypraveno dne:

Zveřejněno dne: 1. června 2016