781 NS 28166/2014
Spisová značka:781NS 28166/2014 Identifikace dotazu:66042-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 11:06 Kontrolu proved JIBaštová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:9 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:9 adresátů přístupná DS:9 adresátůAdresátn'UniCredit Bank Czech Republic Typľprávnická. IDzÚNICRED1T64948242 13 and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:pmigtdu Stav DS Přístupná

Název DS firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242

Adresa: Želetavská 1/1525, 14000 Praha, CZ

AdresátzJUDr. Vondráček Vlastimil, Typľadvokát 1D:VONDRÁČVLAS 3 advokát Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK 1D DS:q77fxmf Stav DS Přístupná Název DS Vlastimil Vondráček, firma: JÚDr. Vlastimil Vondráček, advokát, ev.č. 2763 IČ: 15934659

Adresa: V jámě 5/699, 11000 Praha, CZ nar. 08.03.1957

Adresát:MĚstská část Praha 4, IČ: TYPľostatní OVM 1D:MĚSTSKÁ Č00063584 2 00063584, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ergbrf7 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městská část Praha 4 IČ: 00063584 Adresa: Antala Staška 80b/2059, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzľng. Mikeš Ivan, nar. TYPľins. 1D:M1KEŠ 1VAN670616 1 16.06.1967, IČ: 61048232, ins. správce správce Údaje o schránce: typiPFO INSSPR 1D DS:pyvnca3 Stav DS Přístupná

Název DS 1van Mikeš, rodné příjmení: Mikeš, firma: Ing. Ivan Mikeš-insolvenční správce IČ: 61048232

Adresa: Novotného lávka /5, 11668 Praha 1, CZ nar. 16.06.1967

AdresátzPražská správa sociál. TYPľostatní OVM IDzPRAŽSKÁ S 37 zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID Ds:hnhacvt Stav DS Přístupná

Název DS firma: Pražská správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Trojská 13a/1997, 18200 Praha 8, CZ

AdresátzFínanční úřad pro hl. m. Prahu, TYPľostatní OVM IDzFÚ PRO HL72080043 4 Územní pracoviště pro Prahu 4, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D Ds:ty2n5jf Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště pro Prahu 4 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) IČ: 72080043Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112RAdresa: Budějovická 1/409, 14000 Praha, CZ

Adresátx'Úřad práce pro hl. m Prahu, TYPľprávnická právnická

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ 1D DS:w7aznwp

Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991 Adresa: Domažlická 1139/11, 13000 Praha, CZ Adresát:0bvodní soud pro Prahu 4, IČ: TYPľorganizace 1D:OSPHA04 resortu 1D DS:uz8ab2r

Obvodní soud pro Prahu 4

00024414, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM

Název DS firma:

IČ: 00024414

Adresa: 28. pluku 29/1533, 10000 Praha, CZ

Adresát:Celní úřad pro hlavní město TYPľostatní OVM

Prahu, IČ: 71214011, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM 1D DSzk8dny3x

Název DS firma: Celní úřad pro hlavní město Prahu

IČ: 71214011

Adresa: Washingtonova 7/1623, 11000 Praha, CZ lDzÚRAD PRÁC 35

Stav DS Přístupná

Stav DS Přístupná

ID:CELNÍ ÚŘA71214011 23

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

Strana 2 z 2

CCA Group a.s.

AAM112R

č.j. MSPH 781NS 28166/2014-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'ChIlÍhO soudu ze dne 25 .května 2016 č.j. 3 VSPH 1616/2015-A-47

-doruč stejně dle pokynu na č.1. A-24

Lhůta: doručenky

V Praze dne 3. června 2016

Hana Vítová

/IV vyšší soudnl uredníkKanceláři předáno dne: 3. června 2016Vypraveno dne: 3.6.2016

Zveřejněno dne: 3.6.2016