781 NS 26192/2014
Spisová značka:781NS 26192/2014 Identifikace dotazu:48743-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 15:18 Kontrolu provedl: Kápičková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:8 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:8 adresátů přístupná DS:8 adresátůAdresátszr. et Mgr. Fojt Viktor, IČ: Typľadvokát ID:FOJT VIKT 1 73612103, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:8wubiip Stav DS Přístupná

Název DS Viktor Fojt, rodně příjmení: Fojt, firma: Mgr. et Mgr. Viktor Pojt, advokátní kancelář IČ: 73612103

Adresa: Gogolova 8/228, 118 00 Praha-Hradčany, CZ nar. 04.11.1983

Adresát; Insolvenční správci, v.o.s., IČ: 'Typľins. ID:1NSOLVE 8 22800085, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszO 1D DS:zf8nn7C Stav DS Přístupná

Název DS firma: Insolvenční správci v.o.s. IČ: 22800085

Adresa: Dělnická /27, 43401 Most, CZ

Adresát:MĚstská část Praha 4, IČ: TYPľostatní OVM lDzMĚSTSKÁ Č00063584 2 00063584, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ergbrf7 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městská část Praha 4 IČ: 00063584 Adresa: Antala Staška 80b/2059, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzFínanční úřad pro hl. m. Prahu, TYPľostatní OVM IDzPÚ PRO HL72080043 4 Územní pracoviště pro Prahu 4, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ 1D DS:ty2n5jf Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště pro Prahu 4 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) IČ: 72080043

Adresa: Budějovická 1/409, 14000 Praha, CZ

Adresátn'Úřad práce pro hl. m Prahu, TVpľprávnická. IDzÚRAD PRÁC 35 právnická Údaje o schránce: typ:0VM_REQ 1D DS:w7aznwp Stav DS Přístupná

Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991

Adresa: Domažlická 1139/11, 13000 Praha, CZ

AdresátzPražská správa sociálního TYPľprávnická ID:PRAŽSKÁ SPRÁVA SO 5 zabezpečení, IČ: 00006963, právnická Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:hnhacvt Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Pražská správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Trojská 13a/1997, 18200 Praha 8, CZ

Adresát:0bvodní soud pro Prahu 4, IČ: TYPľorganizace ID:OSPHA04Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

00024414, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:uz8ab2r Stav DS Přístupná

Název DS firma: Obvodní soud pro Prahu 4 IČ: 00024414 Adresa: 28. pluku 29/1533, 10000 Praha, CZ

Adresát:Celní úřad pro hlavní město TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚRA71214011 23 Prahu, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:k8dny3x Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro hlavní město Prahu IČ: 71214011

Adresa: Washingtonova 7/1623, 11000 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R

č.j. MSPH 781NS 26192/2014-B-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'ChIlÍhO soudu ze dne 9.května 2016 č.j. 2 VSPH 665/2015-B-27 -doruč 1) právnímu zástupci dlužnika: Mgret Mngiktor Fojt, advokát, Gogolova 228/8, Praha 1 do datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky I

2) insolvenčnímu správci: Insolvenční správci, v.o.s., V Luhu 18, Praha 4 do datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky III a dále do datových schránek všem ostatním dle pokynu soudce k usnesení na č.l. B-I Z

Lhůta: doručenky

V Praze dne 30.května 2016

Hana Vítová vyšší soudní úředníkKanceláři předáno dne: 30.května 2016Vypraveno dne: 30. května 2016

Zveřejněno dne: 30. května 2016