77 INS 4471/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v.

77INS 4471/2015 v I I 'uv v. .vv l-v v vvv-Ivvvvl v. I I-

-B-63 Rozhodnutí VS 5/5, tisková skupina 349-4/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 2369-2015 odmítnut 2016/04/01 08:36:30 JUDr. Dvorná Helena, advokát, ID: DVORNÁ_HELE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Helena Dvorná-Dvorná Helena, advokátka, Hurbanova 1305/11, 14200 Praha 4, CZ

ID DS: d6zhrei

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

15.04.2016 14:23:44

15.04.2016 14:23:43 15.04.2016 14:23:44

19.04.2016 09:52:02

24.05.2016 11:17 20.04.2016 00:18

Michaela llenčíková 19.04.2016 09:52:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvlvvvll vvlv lvlvv vvvv vvuvvvv-I .vv

77INS 4471/2015 -B-63 Rozhodnutí VS 5/5, tisková skupina 349-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 2369-2015 odmítnut 2016/04/01 08:36:30 Městské státní zastupitelství, IČ: 00026000, ostatní OVM, ID: MĚSTSKÉ s 1 Typ DS: OVM

Městské státní zastupitelství v Praze, náměstí 14. října 2188/9, 15000 Praha 5, CZ ID DS: ijeabe3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.04.2016 14:23:56

Michaela llenčíková 15.04.2016 14:23:56

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.04.2016 14:23:55 15.04.2016 14:23:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.04.2016 14:28:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:17 Kontrolu provedl:

16.04.2016 02:09

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'uvvllvlvv Ivvv .lv-v "v v I l Ivvvv-vlvv

77INS 4471/2015 -B-63 Rozhodnutí VS 5/5, tisková skupina 349-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 2369-2015 odmítnut 2016/04/01 08:36:30 JUDr. Kopáčková Jana, IČ: 40814441, advokát, ID: KOPÁČKOJANA 4 Typ DS: PFO_ADVOK

Jana Kopáčková-Kopáčková Jana, JUDr., advokát, Kroftova 329/1, 15000 Praha 5, CZ ID DS: m9hg7e8

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

15.04.2016 14:24:29

Michaela llenčíková 21.04.2016 13:05:33

Zprávu vypravil:

Doručeno:

15.04.2016 14:24:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.04.2016 14:24:29 21.04.2016 13:05:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:17 Kontrolu provedl:

23.04.2016 00:13

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

vv l-vvv v-vlvl lvu' -I I I I I v I .vv-vv

77INS 4471/2015 -B-63 Rozhodnutí VS 5/5, tisková skupina 349-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

4 VSPH 2369-2015 odmítnut 2016/04/01 08:36:30 Mgr. Rychnovská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce, ID: KLEIBLOIVAN785605 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Rychnovská-Mgr. anonymizovano Rychnovská, Dobrovského 824/50, 61200 Brno, CZ ID DS: 58ukpbv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.04.2016 14:23:53

Michaela llenčíková 18.04.2016 09:56:19

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.04.2016 14:23:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.04.2016 09:56:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 11:17 Kontrolu provedl:

19.04.2016 00:42

Hájková HanaSpisová značka:77INS 4471/2015 Identifikace dotazu:349-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:15.04.2016 12:27 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátů

AdresátzJUDr. Dvorná Helena, advokát TYPľadvokát ID:DVORNÁ_HELE_ 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:d6zhrei Stav DS Přístupná Název DS Helena Dvorná, firma: Helena Dvorná, advokátka, eV.Č. 799 IČ: 11213876 Adresa: Hurbanova 11/1305, 14200 Praha, CZ nar. 18.12.1953 AdresátzMĚstské státní zastupitelství, TYPľostatní OVM IDzMĚSTSKÉ S 1 IČ: 00026000, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:ijeabe3 Stav DS Přístupná Název DS firma: Městské státní zastupitelství V Praze IČ: 00026000 Adresa: náměstí 14. října 9/2188, 15000 Praha 5, CZ AdresátzJUDr. Kopáčková Jana, IČ: TYPľadvokát IDzKOPÁČKOJANA 4 40814441, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:m9hg7e8 Stav DS Přístupná Název DS Jana Kopáčková, firma: JUDr. Jana Kopáčková, advokátka, eV.Č. 10061 IČ: 40814441 Adresa: Kroftova 1/329, 15000 Praha, CZ nar. 20.10.1961 Adresátszr. Rychnovská anonymizovano , nar. Typ ins. ID:KLEIBLOIVAN7856 anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:58ukpr Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Rychnovská, rodné příjmení: Rychnovská, firma: Mgr. anonymizovano Rychnovská IČ: 71464514 Adresa: Palackého třída 2203/186, Brno, 612 00 anonymizovanonepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu---------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R