77 INS 25398/2015
_ _-.-.---

-2-mmmmkunumu mi. ldnerl. WI. ;=. !wumumum .. *i q ..' T? INS 25398fl015-A-29 Rüzhüdnutí VS :i u. :x: i .,. u* r ł . "" """ m U N unu I 7 Hfäfäfľän 'ran m Zlín .mm _'.".I'[';_'I'1. .... .-.'a .-IMWJHÍIŮIIM MWMEM mamma.- hmmm

| WIÍHIMĎŘM. manuálu .. .. mammm

"HI DÝ/ I'ütnumuu ML **9 "I'ł-Eůlůiłl

PH 7 [NS 25398f2015-A-29 Rüzhodnutí 'VS 53'5..d '--u 1-

4'-1 f . .r j? 'x i V!! :u:

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-v. I I v1-l II vvi-lv .WU-v "vv-vvvvllvvlvv lv

77INS 25398/2015 -A-29 Rozhodnutí vs Ih.15l5, tisková skupina 49741-4/2016 LHŮTA Lhůta: 15.05.2016

4 VSPH 0524 2016 potvrzen 2016/04/21 10:40:20 Pončík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87600617, podnikající F0, ID: PONČÍK MICH010979 2 Typ DS: PFO

anonymizovano Pončík-JUDr. anonymizovano Pončík, K sídlišti 1728/29, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fmtbu4m

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 04.05.2016 10:25:00 04.05.2016 10:25:01

Michaela llenčíková 04.05.2016 10:29:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

04.05.2016 10:25:00 04.05.2016 10:25:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

04.05.2016 10:29:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 12:57 Kontrolu provedl:

05.05.2016 01 :18

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--Iv-I-Iv I .vv 'vv' I vv--IIvIv-vv l-

77INS 25398/2015 -A-29 Rozhodnutí vs Ih.15l5, tisková skupina 49741-4/2016 LHŮTA Lhůta: 15.05.2016

4 VSPH 0524 2016 potvrzen 2016/04/21 10:40:20 lng. Salvetová anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: SALVETOROMA310380 1

Typ DS: Fo Číslo věřitele: 1

anonymizovano SALVETOVÁ, Lešenská 452, 76314 Zlín, CZ

ID DS: 3mp88rm

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 04.05.2016 10:25:00 04.05.2016 10:25:01

Michaela llenčíková 05.05.2016 08:34:01

Zprávu vypravil: Doručeno:

04.05.2016 10:25:00 04.05.2016 10:25:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.05.2016 08:34:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 12:56 Kontrolu provedl:

06.05.2016 00:29

Hájková HanaSpisová značka:77INS 25398/2015 Identifikace dotazuz49741-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:04.05.2016 08:00 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů Adresát:Pončík anonymizovano , anonymizovano , TYPľpodnikající lDzPONČÍK MICH010979 2 IČ: 87600617, podnikající FO FO Údaje o schránce: typ:PFO ID DS:fmtbu4m Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Pončík, firma: JUDr. anonymizovano Pončík IČ: 87600617 Adresa: K sídlišti 29/1728, 14000 Praha 4, CZ anonymizovano Adresátzľng. Salvetová anonymizovano , nar. Typľfyzická ID:SALVETOROMA3103 anonymizovano , fyzická Údaje o schránce: tyszo ID DS:3mp88rm Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano SALVETovÁ IČ: Adresa: Lešenská /452, 76314 Zlín, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:Kostka anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:KOSTKA JARM190973 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kostka, Jar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Lysák anonymizovano , anonymizovano , 13% fyzická 1D:LYSÁK JIŘÍ200769 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Lysák, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R