76 INS 19319/2015


I--Ił' 'II'II" .u ..-u-q. .u i .mmnm ' [pkmnmü vlaku] dn u.. . l Ełfnnhduuiy | l deL.. T .

'1--Iu mmmtcunumu MAT

*42517+4-Iülů*2'

H 76 [NS 19319120151340 usnesení lh č. mm. l'ü tHaIka Jeřábek'ľfešnáküvá nar. !WZ

Na Švihance 1528??

120 Úü Praha 2

IMWMWM

MMMMIMHmmm*-

mmmm

' I 1' H "11v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uv-vv

76INS 19319/2015 -B-20 LHŮTA usnesení lh vv-v--I l . l vv..-Ivlvl .lvl-v doruč., tisková skupina 42827-4/2016 Lhůta: 06.05.2016

TřešňákováPMD 19319-15.rt 2016/04/19 13:24:28 AB insolvence v.o.s., IČ: 24738115, ins. správce, ID: RES INS 1

Typ DS: P0

AB insolvence v.o.s., Na poříčí 1046/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 3atufy9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

20.04.2016 15:21 :35 20.04.2016 15:21:35

20.04.2016 15:21:35

20.04.2016 15:34:27

02.06.2016 10:57 21.04.2016 02:17

Jana Doležalová 20.04.2016 15:34:27

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudrmannová BlankaSpisová značkaz761NS 19319/2015 Identifikace dotazuz42827-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.04.2016 12:48 Kontrolu provedl: Doležalová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:l adresátů Adresátn.AB insolvence v.o.s., IČ: 'Typľins. ID:RES INS l 24738115, ins. správce SpľáVce Údaje o schránce: tyszO ID DS:3atufy9 Stav DS Přístupná Název DS firma: AB insolvence v.o.s. IČ: 24738115 Adresa: Na poříčí 24/1046, llOOO Praha l, CZ nepřístupna DS:O adresátů nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresát:JeřábekTřešňáková Halka, nar. TST fyzická IDzTŘEšŇÁKHALK230272 1 23.02.1972, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, JeřábekTřešňáková, Halka, 23.02.1972 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

KANCELÁŘ : 1) usnesení zveřejní V IR 2) doruč do DS/typ III:

-insolvenčnímu správci

-dlužnüçovi

Lh.: doručenka-VSÚ

VSÚ : ulož IS předložit zprávu o činnosti

Lhůta : soudci za 4 měs.

18.4.2016

Víšková Margita, soudce

MSPH-B-20